Menu


Search query:  

Om REN og innmelding

Effektiv opplæring vil bli blant de mest kritiske suksessfaktorer for fremtidens organisasjoner. Ved å benytte nye digitale medier, kan kompetanseutvikling organiseres på helt nye måter. San Francisco og Bay Area er en arena hvor ledende teknologi og nye metoder innen læring utvikles og prøves ut i praksis.

Research and Educational Network (REN) er et samarbeidsforum for kompetanseheving innen IKT-basert opplæring. REN er en del av Innovasjon Norge og arbeider med problemstillinger og analyser knyttet til

 • Forskning og utvikling innen distribuerte læringsformer
 • Utvikling innen e-læringsmarkedet
Utgangspunktet er, og har vært, IKT-baserte læringsformer, men REN åpner for et noe bredere perspektiv i forhold til ulike læringsformer som fremmer samhandling og læring. REN er en møteplass for utveksling av informasjon og samarbeid mellom aktører innen forskning, utdanning og næringsliv i Norge.

REN samler idag flere store norske bedrifter, forskningsinstitusjoner samt tilbydere innen distribuert læring.  REN er organisert med en styringsgruppe i Norge som består av representanter fra partner-bedriftene i nettverket.

Styringsgruppen kommer med faglige innspill og retningslinjer for prosjektet.
Prosjekteierskapet er hos Innovasjon Norge og prosjektleder sitter ved et av våre utekontorer. Siden 1998 har RENs prosjektleder vært lokalisert i San Francisco.

For å ligge faglig i teten har REN innledet og vedlikeholder samarbeid med ledende fagmiljøer, bl.a. Bersin & Associates.
REN følger ulike konferanser og fagfora som har relevans for medlemmene.

Gjennom informasjonsinnhenting, bearbeiding, medlemsmøter og bidrag til ulike forretnings- og forskningsaktiviteter, fungerer REN som koordinator og tilrette-legger for de ulike medlemsbedriftene og deres spesifikke behov.


Et medlemsskap i REN gir deg:

 • Et nasjonalt og internasjonalt fagforum for e-læring
 • En viktig markedsplass for norske og utenlandske e-lærings produsenter og brukere
 • Nyhetsbrev pr. e-post med oppdatering på hva som skjer på e-læringsfronten
 • Dekket deltaker avgift for en person på årlig studietur til San Francisco eller annet område som ligger i forkant på e-læring
 • Fri adgang til medlemsmøter med aktuelle tema og foredragsholdere
 • Et aktivt, dynamisk og samarbeidende nettverk av partnere og medlems-organisasjoner
 • Tilgang til forskning og rapporter fra bl.a. Bersin & Associates, www.bersin/com som del av medlemsavgiften
 • Muligheten til å eksponere egen virksomhet eller forskning på medlemsmøter og studieturer
 • Eget lukket webområde for REN medlemmer

Målgruppen for REN er:

 • Organisasjoner og bedrifter der opplæring/videreutdanning/fjernundervisning er i fokus
 • Universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner
 • Kursleverandører og opplæringsinstitusjoner
 • Offentlige myndigheter og organer
 • Utviklere/leverandører av multimedia/internettbaserte opplæringssystemer

Kostnader
Et medlemsskap koster kr. 30.000,- ekskl. MVA pr. kalenderår.

For ytterligere informasjon og innmelding ta kontakt med
- Veslemoy Barnes
veslemoy.barnes@innovationnorway.no, tlf: +1 415 420 6011.


Mer om REN finner dere her.