Menu


Search query:  

REN møte onsdag 18. september 2013

Vi ønsker velkommen til møte i REN 18. september 2013
Sted: Lumesse AS, Bygdøy allé 23, Oslo
På dette medlemsmøte får vi et par spennende presentasjoner, og vi skal forberede årets studietur.

DNB og Gyldendal skal presentere et prosjekt innen HMS. De har gått sammen for å utvikle et universelt program, ikke bare spesifikt for DNB. Det har resultert i at programmet også er kjøpt av andre bedrifter. Dette er et interessant prosjekt som utfordrer den tradisjonelle tankegangen om å lage bedriftsspesifikke programmer. Vi skal se eksempler fra programmet på oppfølging av sykefravær og rus – samt høre mer om samarbeidsmodellen og prosjektfasen med manus og produksjon. 

Årets studietur nærmer seg, det er kun 1 uke igjen til påmeldingsfristen utløper og for de av dere som ikke har bestemt dere – denne studieturen blir garantert et høydepunkt med et sterkt faglig tettpakket program. Av erfaring gir det ekstra utbytte av studieturen når vi gjør en grundig gjennomgang av programmet. Hensikten er å bli kjent med bedrifter og foredragsholdere vi skal møte, hva kan vi forvente at de snakker om, og ikke minst gi tilbakemelding til foredragsholdere om hva vi ønsker at de skal legge vekt på.

Påmeldingsskjema

PROGRAM

09.30 – 10.00

Fremmøte og nettverking

10.00 – 11.00

DNB og Gyldendal/Norsk Interaktiv presentere sitt nye digitale opplegg innen HMS

11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 12.00

tba

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 15.00

Forberedelser til studieturen, presentasjon av bedrifter og foredragsholdere vi skal besøke.

15.00 – 15.15

Avslutning og oppsummering