Menu


Search query:  

REN medlemsmøte mandag 22. april 2013

Sted:  DIFI, Grev Wedels plass 9, Oslo.
Tid: 09.30 til 15.00

På dette møtet skal vi belyse temaet kunnskapsdeling i vid forstand. Vi er alle enige i at deling av kunnskap er sentralt for utvikling av både individer og organisasjoner, og vi skal prøve å dykke ned i temaet og se hva som gjøres og hvordan det legges til rette for kunnskapsdeling i ulike organisasjoner. Utfordringen for mange bedrifter og organisasjoner er effektive systemer for kunnskapsdeling.

Samtidig må vi være åpne på at ikke all kunnskapsdeling kan planlegges eller organiseres – og det gjør det kanskje ekstra utfordrende for de av oss som jobber med utvikling av kompetanse.

En utfordring for mange når det gjelder kunnskapsdeling er mengden informasjon eller kunnskap som er tilgjengelig - og det er på mange måte kjernen ved problemet. Deling av informasjon er nødvendigvis ikke deling av kunnskap. 

Det er mange av oss som leter etter effektive systemer for kunnskapsdeling og på dette medlemsmøte vil vi diskutere ulike erfaringer og se på ulike løsninger. Vi vil også problematisere over temaet – alle deler kunnskap, men erfaring er at vi ikke deler nok - eller? 

På møtet kan vi love engasjerende presentasjoner og diskusjoner over et aktuelt tema som interesserer mange.

Vi håper på stor og aktiv deltakelse. 

Som vanlig tar vi i mot forslag til temaer og foredragsholdere.

Vi kommer tilbake med detaljprogram.