Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 7. september

Sted: Statoil, Drammensveien 264, Vækerø
Tid: 08.30 – 15.00
Vi ønsker velkommen til nytt REN møte, denne gang med en todelt agenda. Først og fremst den faglige delen vi har kalt ”nytt og kult” hvor vi skal få noen presentasjoner av nye firmaer og noen nyheter fra mer kjente bedrifter. Den andre delen av programmet er forberedelser til studieturen. 

Påmelding til Veslemøy Barnes på: veslemoy.barnes@innovationnorway.no 

Program:

08.30 – 09.00

 

Registrering – Kaffe og nettverking

09.00 – 09.15


Velkommen v/ leder av styringsgruppen – Trond Markussen


 09.15 – 10.00

Classmate.no v/Knut Wien 

Studieplanleggeren på nett! Classmate hjelper deg å unngå overaskelser på skolen. Del timeplanen med klassen din, så vet dere alltid hva som skjer i morgen. I tillegg kan du lese anmeldelser av fagene før du velger, så får du kanskje vite om foreleseren er den rette for deg

 10.00 – 10.15


Pause

 10.15 – 10.45EdvantageGroup.com v/Sølve Johansen
Norsk Hydro; Effektivitetsøkning ved tett kobling av kompetansekrav og kompetanseplaner med tester og opplæring           

10.45 – 11.15

Libendo.com  v/Niklas Lerner 
Li­ben­do Educa­tion er­bju­der ut­bild­ning­ar inom fram­för allt IT-​ba­se­ra­de ämnen. En hel­hets­lös­ning er­bjuds med ut­bild­nings­platt­form (LMS), ut­bild­nings­in­ne­håll, drift, ad­mi­nist­ra­tion, kom­mu­ni­ka­tion, test och cer­ti­fi­e­ring samt kun­skapsva­li­de­ring.

11.15 – 11.30


Pause


 11.30 – 12.00

Attensi.com v/Odd Skarheim
Attensi is a Serious Game company focused on improving the quality and consistency of the in-shop retail experience for customers. Attensi ShopSIM has the ability to train retail employees by the thousands in loss prevention, sales techniques, routines, customer conversion rates, and much more.

 12.00 – 12.30


 

EdvantageGroup.com v/Sølve Johansen 
PGS; Økt verdi ved å koble opplæring mot kompetanseplaner i HR System

12.30 – 13.30


Lunch


 

13.30 – 15.00

Forberedelser til studieturen 
Vi gjennomgår programmet og forbereder oss til møter med bedrifter og foredragsholdere, og svarer på praktiske spørsmål. 

Av erfaring vet vi at gode forberedelser er viktig for best mulig utbytte av studieturen.