Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 27. november

Tema: innhold og utvikling / produksjon av læringsprogrammer 
Sted: DNB – Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30
(følg Trelastgata langs spor 19 fra Oslo S) 
Møtet starter 10.00, med kaffe og nettverking fra 09.30
På dette møtet vil vi se eksempler på ”kult innhold”. Vi ønsker å presentere noe som kan gi dere inspirasjon og ideer. Våre foredragsholdere vil vise og diskutere nye metoder og muligheter innen nettbasert læring. 

Påmelding til Veslemøy Barnes på Veslemoy.Barnes@innovationnorway.no


Agenda

09.30 – 10.00

Registrering – kaffe og nettverking 

 

10.00 – 09.15

Velkommen v/Trond Markussen – leder av styringsgruppen i REN 

 

10.15 – 11.00

DNB v/Mette Steenland

DNB har jobbet mye og lenge med utvikling av nettbasert læring og bruk av forfatterverktøy. I det siste har de jobbet mye med nye metoder som webinarer, video og GreenWall studio. De viser eksempler og forteller om hvordan de bygger om nye opplæringsprogram 

11.00 – 11.15

Pause  

 

11.15 – 12.00

Transform v/Stig Robert Larsen

- Det nyeste innen Ad-ucation (Grensene mellom intern opplæring og ekstern kommunikasjon viskes ut. Via YouTube og andre sosiale medier gir man kunder tilgang til hele- eller deler av programmer som tidligere kun var ment internt. De kaller dette for Ad-ucation).

- Deres nyeste interaktive programmer (som muligens er det beste de har laget så langt)

12.00 – 13.00

 Lunch 

 

13.00 – 13.45

Lumesse v/Trude Brastad og Ellen Berg Lumesse vil fortelle om og vise fram bruk av CourseBuilder for produksjon av HTML-kurs, som kan kjøres på mobile enheter som for eksempel Ipad
13.45 – 14.00

 Pause 

 

14.00 – 14.45

WeWantToKnow v/Jean-Baptiste HuynhDragonBox har vekket oppsikt også utenfor landegrensene. I forrige uke hentet spillet hjem en gullmedalje for beste spill under Serious Play Awards i Los Angeles. Dette er en prisutdeling som hedrer spill myntet på bedrifter, militæret og utdanning eller hjemmelæring. Foruten gullet stakk DragonBox like godt av med utmerkelsen «Best of Show» i konkurranse med 18 andre såkalte seriøse spill.