Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 23. mars

Sted: Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) – Grev Wedels plass 9, Oslo
Tid: 08:30 - 15:40
Det er flere som er i en fase hvor de vurderer forfatterverktøy, og vi er forespurt om å ha det som tema på et medlemsmøte.

På dette medlemsmøte vil vi se på ulike forfatterverktøy for egenproduksjon av e-læring. Vi vil få demonstrert ulike verktøy slik at vi kan se forskjeller og høre om erfaringer med ulike verktøy, både malbaserte og tradisjonelle verktøy. Vi vil også diskutere ulike kriterier for valg av det rette verktøyet.

En annen problemstilling knyttet til valg av forfatterverktøy og egenproduksjon av e-læring er ulike formater som Flash vs andre formater og standarder, som SCORM. Både formater og standarder er høyst aktuelt hvis kursene skal kjøres på ulike plattformer og kjøres problemfritt i et LMS. 

Blant forfatterverktøy vi vil se på er Mohive, Lectora, ExplorAmaze fra Inspera, Lesson Learned fra Mintra og CourseBuilder fra EdvantageGroup. 

Program:

08.30 – 09.00 Registrering, kaffe og nettverking
09.00 – 09.10 Velkommen v/Trond Markussen, leder av styringsgruppen i REN
 09.10 – 09.40 Valg av verktøy, innblikk i en prosess for valg
09.40 – 09.55 Pause
09.55 – 10.25 Arne B. Mikalsen, Aker Solutions erfaringer med bruk av CourseBuilder
 10.30 – 11.00 Mette Steenland, DnB NOR Utvikler av e-læringsprogrammer i verktøyet Datango
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.45 Christopher Seeberg, Didac as
11.45 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.00 Brynhildur Olafsdottir, ExplorAmaze AS som er et         datterselskap av Insperas presenterer forfatterverktøyet ExplorAmaze
13.05 – 13.35 Sølve Horrigmoe, Riventi presenterer Lectora
13.35 – 13.50 Pause
13.50 – 14.20 Lars Helle, Mohive
14.25 – 14.55 Sven Ove Sjølyst, Edvantage group, presenterer CourseBuilder
14.55 – 15.10 Pause
15.10 – 15.40 Magne Kristiansen, Mintra - presenterer Lesson Learned


Påmelding til:
Veslemøy Barnes, veslemoy.barnes@innovationnorway.no innen fredag 18. mars.