Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 16. november

Tid: 9:00 - 13:00
Sted:Ole Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23 B (i Forskningsparken)
Rom: Kristen Nygaards sal, 5. etasje i tårnet
Ta bane eller trikk til Forskningsparken stasjon, og beveg deg inn i det store svarte bygget.
UiO har 200 års jubileum i år og har lagtet et variert og innholdsrikt program med smakebiter fra deres arbeid. Vi kan love en veldig interessant dag. 
Påmelding til Veslemøy Barnes, veslemoy.barnes@innovationnorway.no
PROGRAM8:30 Kaffe og registrering
9:00 Trond Markussen & Gry Anita Hemsing ønsker velkommen -  REN, UiO 200 år & en digital fortelling

9:20 Hva forskes det på ved Institutt for informatikk? v/ instituttleder Morten Dæhlen -  Nanoelektronikk, bioinformatikk og mye mer: Hva skjuler seg bak disse forskningsfeltene?

9:50 Pause
10:00 iPhone som verktøy for studenter med Asperger syndrom og ADHD v/ Tor Kristian Brænde fra UiOs tilretteleggingstjeneste

-  hvordan kan apps bidra i studiehverdagen til studenter som behøver tilrettelegging?

10:30 Sosiale medier i undervisningen v/ Arnt Maasø, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon -  studentene tildelte ham undervisningsprisen for 2011

11:00 Det nye informatikkbygget v/ Lars Håkedal, senioringeniør ved Institutt for informatikk som deretter tar oss med til sonen…

11:30 Åpen sone for eksperimentell informatikk v/ Ragnhild Runde, førsteamanuensis og Roger Antonsen, førstelektor ved Institutt for informatikk -  opplev et unikt læringsmiljø og hør om formidlingsprosjektet ”smarte sjongleringsballer med visuell forsterkning"

12:10 - 12:50 Lunsj og mingling i Informatikksalen, 5 etasje i tårnet