Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 15. februar

Tid: 09:00 - 15:30
Sted:  NAV, Akersgt. 64-68, Oslo 

Temaet for årets første medlemsmøte er LMS og Læringsstrategi. Dette er temaer som følger hverandre tett, hvilke LMS skal vi velge som best mulig understøtter vår strategi – og hvilke strategier kan vi velge hvis vi allerede er bundet til et system.
Påmelding til Veslemøy Barnes, veslemoy.barnes@innovationnorway.no
innen fredag 10. februar.


FOREDRAGSHOLDERE:

Frode Birkelund, Statoil Academy
Trond Markussen, Fagansvarlig HR i DNB
Rolf R. Senstad, Principal hos Devoteam DeVinci
Niklas Gunnebrandt, Daglig leder av Comenius
Tore Eggen, Product Manager for Learnng Gateway hos Lumesse


Program:

 
08.30 – 09.00 Registrering og nettverking
09.00 – 09.45 Statoil - Strategisk koompetanseutvikling ved kombinasjon mellom praktisk trening, klasseromsundervisning og e-læring
09.45 – 10.00  Pause
10.00 – 10.45 DNB har gjennomført en omfattende evaluering og kartlegging av sine behov for system for læring og medarbeideroppfølging. De kommer og forteller om den evaluerings- og kartleggingsprosessen de gjennomførte for å velge nytt system
10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45
Devoteam DaVinci er Norges største uavhengige rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.  De par spesialisert seg på å bistå virksomheter i endrings- og forbedringsprosesser der IT spiller en viktig rolle

11.45 – 13.00 Lunch og nettverking
13.00 – 13.45  

Comenius som er SABAs nordiske partner kommer og presentere SABAs HCM system (Human Capital Management). SABA er en av verdens ledende innen LMS og HCM system. Comenius har også etablert kontor i Oslo
13:45 - 14:00 Pause
14.00 – 14.45 Lumesse kommer og holder et innlegg om morgendagens læringsarena. Det er Tore Eggen, som er produktsjef for LearningGateway som holder innlegget