Menu


Search query:  

M-læring - Mintra/Røde Kors/More Mobile Relations

Mintra, Røde Kors og More Mobile Relations samarbeid om nyskapende m-læring! Gratis demo av kurset Livreddende Førstehjelp.

Nå kan du prøve kurset Livreddende førstehjelp gratis!
Kurset skal gi en innføring i livreddende førstehjelp. Etter fullført kurs skal bruker føle seg trygg nok på sine kunnskaper til å kunne gripe inn i en ulykkessituasjon. Det vil blant annet si å kunne analysere situasjonen, og kunne rekkefølgen av hva som må gjøres. 

Kurset er en kombinasjon av e-læring og mobil læring. Ved å kombinere e-læring og mobil læring er målsetningen  å gi en brukeropplevelse som føles mer interaktiv, og realistisk i form av situasjoner og oppgaver som bruker skal løse underveis i perioden. Mye av den teoretiske delen vil bli presentert i e-læringen gjennom presentasjoner og oppgaver. Bruker vil også få presentert realistiske situasjoner hvor det kreves førstehjelp i e-læringen. Samme situasjon vil deretter følges opp i den mobile læringen for å gi en følelse av ”her-og-nå-gjelder-det”. 

Fullversjonen av kurset er delt inn i fire deler: 1) e-læring, 20 min. 2) m-læring, 5-7 min (meldinger spredt over en uke) 3) e-læring, 20 min. 4) m-læring, 5-7 min. (meldinger spredt over en uke).

Demonstrasjonen består av to deler: 1) e-læring, 5-7 min. 2) m-læring, 2 min. (ett case).

Påmelding og gjennomføring av kurset må skje i perioden 10. mai – 20. mai.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, kontakt Chul Christian Aamodt i Mintra AS.

Meld deg på kurset nå!

Kontakt / påmelding:e-post:  support.trainingportal.no
Telefon: + 47 24 15 55 55