Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 8, 2007

1. oktober 2007
Innhold:
1:  Medlemsmøte 14. november 2007
2:  Five Innovative Examples of Blended Learning
3:  Nytt og Nyttig
4:  På kalenderen

Høstens program i REN regi er mangfoldig og vi innledet med et vellykket medlemsmøte med tema lederutvikling. Det er kun i overkant av 1 uke til vår studietur, og vi som skal reise gleder oss til et meget fyldig program.

Vi er også med i programkomiteen til årets NFF konferanse, som blir avholdt hos BI, Oslo den 20. og 21. november. Tema for denne konferansen er "Effektiv opplæring og etterutdanning – Et samspill mellom bedriftsleder og pedagog, mellom arbeidsplass og nett". 

Vi vil også minne om vårt neste medlemsmøte som er onsdag 14. november.


1: Medlemsmøte 14. november 2007

Tema på dette medlemsmøte vil være organisering og implementering av læring. Det er et omfattende tema og vi ønsker innspill på vinklinger, innhold, foredragsholdere og case. Møtet vil bli holdt i Oslo og vi kommer tilbake med mer info.


2: Five Innovative Examples of Blended Learning

Blended learning is becoming the standard model for instruction. Many organizations blend face-to-face instruction with online learning, and others implement creative, unique methods for their audience and business objectives. Check out these examples and see whether one sparks ideas for your needs:

Les hele artikkelen her:
http://www.clomedia.com/take-five/brandon-hall/2007/September/1911/index.php

 

3: Nytt og nyttig

Monthly Viewpoints (VP) for the Virtual-Worlds Consortium for Innovation and Learning.
These VPs complement the more comprehensive analysis in the Virtual Worlds Technology Map, which is currently in editing. The current VP speculates about the potential role of Microsoft and Google in the virtual worlds market. Les mer på våre medlemssider.

Virtual-Worlds Technology Map which has just been completed. We hope you will find this useful and interesting, providing a framework and guide or road map to virtual worlds.

Les mer på våre medlemssider.


Nytt om Second Life
Second Life, som vi har hatt en bred presentasjon av på et av våre siste medlemsmøter, er en virtuell 3D-verden der brukerne selv kan lage 3D-objekter og selge dem, eller andre tjenester. Verdenen har blitt et populært virtuelt samlingssted, men den preges også av mange barnesykdommer som for eksempel ytelsesproblemer.

Høgskolen i Molde skal undervise i Second Life
Nå forteller Høgskolen i Molde at de i samarbeid med Høgskolen i Kalmar og Central University of Missouri, skal lansere et 65 mål stort virtuelt campusområde i Second Life, tirsdag i neste uke.
Les hele artikkelen her: http://www.digi.no/php/art.php?id=490442

IBM vil bruke Second Life-teknologi med tredimensjonal pasient-behandling.
Les hele artikkelen her: http://www.digi.no/php/art.php?id=490071


4: På kalenderen

Datoer og temaer for medlemsmøter i 2007.

15. – 18. oktober        Studietur til Washington DC
14. november Tema: Organisering og implementering av læring.

Andre møter og konferanser:

Virtal Worlds Conference and Expo
10. – 11. oktober 2007, San Jose, California
www.virtualworlds2007.com

DevLearn 2007
The eLearning Development Conference & Expo
6. – 8. November, San Jose, California
http://www.elearningguild.com/pbuild/linkbuilder.cfm?selection=doc.1388&templateid=4

20. – 21. November
NFF konferanse, hvor REN er med som samarbeidspartner
www.nade-nff.no