Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 7, 2008

26. november 2008      

Innhold:

1: REN møter i 2009
2: The November 2008 issue of Virtual Worlds Viewpoints for
Virtual Worlds @ Work (VWW) Linden Lab and Rivers Run Red Team on "Immersive Workspaces"
3: Nytt og nyttig
4: På kalenderen1: REN møter i 2009

Vi har fastsatt datoer til medlemsmøter og studieturen i 2009, så vi oppfordrer alle til å merke disse av i kalenderen allerede nå. Vi tar selvfølgelig også i mot tips til innlegg, form og innhold. Vi har satt opp tentative titler ut fra diskusjoner og innspill.

11. februar             - The future of LMS
1. april                   - Workshop – Læring 2.0
27. mai                   - Best of e-learning
16. September         - Læringsstiler og læringsmetoder ………… og e-læring
12. – 15. oktober     - Studietur (vi jobber med Boston eller New York)
18. november          - Spill og læring, andre læringsarenaer som eks.
                                Nintendo DS

Mer informasjon kommer senere.

På det første møtet, 11. februar, ønsker vi å ta opp noen diskusjoner vedr.fremtiden og LMS, som LMS eller ikke, hva er alternativene. Som vi husker fra studieturen benyttet ikke Apple LMS, men brukte I-Tunes som bibliotek for sine e-læringsprogrammer. Hva gjør mer bruk av web 2.0 verktøy for utfordringer til et LMS og hvordan påvirker open source etablerte LMS.

Vi jobber for å få et variert panel av innlegg, hvor vi ser på ulike tilnærminger og behov og hvor vi skal legge opp til en god dialog.
 

2: The November 2008 issue of Virtual Worlds Viewpoints for
Virtual Worlds @ Work (VWW) Linden Lab and Rivers Run Red Team on "Immersive Workspaces
"

The Virtual Worlds Technology Map highlights the increased corporate use of Second Life as a key issue for virtual worlds. Second Life creator, Linden Lab, is teaming with virtual-worlds–development agency Rivers Run Red to offer "Immersive Workspaces"—an attempt to repackage Second Life for the enterprise market, complete with Web interface and improved security. This Viewpoints provides an assessment of the strengths and weaknesses of the new product.
Rapporten kan lastes ned fra våre medlemssider.


3: Nytt og nyttig

Panel Discussion on Virtual Worlds at INSEAD’s Second Life Campus.

Please join us at 9AM PST (17:00 London, and 18:00 in Paris) on Wednesday 3 December for what should be a very interesting and informative discussion about use of virtual worlds in academia, industry and government in the US and Europe. The session will feature two US representatives—Reuben Steiger, CEO of Millions of Us, and Mike Piller, Federal Consortium for Virtual Worlds—and two European representatives: Dick Davies, Ambient Performance, UK, and Robin Teigland, Professor, Stockholm School of Economics. The session will take place at INSEAD’s campus in Second Life, which you can access via the following SLURL: http://slurl.com/secondlife/INSEAD/176/214/31/  

The session is organized by SRIC-BI’s Virtual Worlds @ Work, in cooperation with SDForum SIG on Virtual Worlds, the Serious Game Institute, the Gronstedt Group and INSEAD.

We would appreciate if you could confirm attendance by sending an e-mail to etrondsen@sric-bi.com or to jill.huret@insead.edu. We look forward to seeing you.

Alle REN medlemmer er velkomne, og vi håper å treffe mange av dere på dette møtet. 

Edvantage group announces renewed partnership with SkillSoft to provide On-Demand E-learning Solutions

November 11, 2008 - Edvantage group, an e-learning company and Managed Learning Service provider, announces today that it has renewed its partnership with SkillSoft, a SaaS provider of e-learning and performance support solutions, for another five years. The partnership enables Edvantage group to continue to provide SkillSoft’s broad and deep range of e-learning content, courses and solutions to business customers.
 

4: På kalenderen 

Learning Technologies i London, 28. og 29. januar 2009
http://www.learningtechnologies.co.uk 

ASTD TechKnowledge® 2009
January 28-30, 2009 - Las Vegas, Nevada - http://www.astd.org  

ONLINE EDUCA 3-5 DES 2008
Konferansen går som vanlig i Berlin. Mer informasjon finnes på http://www.online-educa.com

Are You Ready for the Next Evolution of Learning?
Annual Gathering 2009, which will be held March 10 – 13, 2009 in Orlando!
AG|09 is focused on preparing you and your organization for the next evolution of learning – the integration of your current learning initiatives with emerging technologies that truly enable learning anytime and anywhere. http://www.elearningguild.com/content.cfm?selection=doc.1087