Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 7, 2006

11. mai 2006  
Innhold:
1:  Medlemsmøte 7. juni 2006
2:  A new Learning on Demand (LoD) report, "Use of Technology in Leadership Development"
3:  Nytt og nyttig
4:  På kalenderen  


Vi måtte beklageligvis avlyse vårt planlagte medlemsmøte 10. mai grunnet for få påmeldte deltakere. Vi prøver igjen å få til et medlemsmøte før sommeren.

Vårt neste er berammet til 7. juni. Vi har hatt denne datoen på møteplanen vår fra før, den eneste forskjellen er at vi utvider møtet til et heldagsmøte.1:  Medlemsmøte 7. juni 2006  

Vi vil igjen ønske velkommen til et medlemsmøte hvor et gjennomgående tema vil være forholdet mellom strategi og handling, hvordan vi evner å omsette planer til faktiske tiltak. Bidragsytere fra både privat og offentlig sektor vil dele sine erfaringer og vi håper at mange av dere har anledning til å delta.

Møtet blir holdt hos DnB NOR i Kirkegt. 18, Oslo.

Vi starter med registrering og kaffe 08.30 og holder på til 15.00.

Vi jobber med å få til nok et spennende program, men her er noen smakebiter.

Nina Sagelvmo fra IF kommer.  Hun vil fortelle om e-læring i If, hvordan de er organisert – hvordan de benytter e-læring i en større sammenheng og hva de legger vekt på når innholdet skal utvikles.

Petter Yttereng er ansatt som rektor ved Norges Nyeste Kunnskapssenter, som er en ny videregående skole på Bjørndal. Skolen åpner høsten 2007, men vil ta inn elever fra høsten 2006. Petter vil fortelle om visjonene og de praktiske utfordringer som ligger i å bygge en kultur hvor man har mulighet til å tenke nytt og som er preget av kontakt med omverdenen, personlig vekst for medarbeidere og internasjonale kontakter.

Programmet blir lagt ut på våre medlemssider og påmelding kan du gjøre til veslemoy.barnes@invanor.no 2:   A new Learning on Demand (LoD) report, "Use of Technology inLeadership Development"

The use of technology in corporate learning and training is increasing steadily, although even today technology plays a role in only about 27 percent of all learning and training delivery in the United States according to the latest statistics from the ASTD). What is the case for using technology in learning and development programs that target corporate leaders--top executives as well as midlevel and junior executives? To what extent is technology finding use at this level? Very little research has taken place so far. This report fills at least part of this void.

Rapporten kan lastes ned her.3:  Nytt og nyttig

Mohive releases major new version of leading e-learning publishing system

Mohive today announced the launch of Mohive e-Learning Publishing System (eLPS) version 4.0.
This new version of Mohive eLPS--formerly known as Mohive Toolbox--provides customers with enhanced enterprise support, more e-learning publishing options, enhanced graphical design support, and even more workflow functionality.

Denne uken får det lovede kunnskapsløftet i skolene betydelig digital drahjelp fra NTNU

NTNU har helt siden 1995 vært pådriver i den digitale utviklingen på læring og utdanning.

– Med våre røtter, har det vært helt naturlig å engasjere oss i hvordan teknologi og pedagogikk anvendes både i skolen, arbeidslivet og samfunnet for øvrig, sier seniorrådgiver Tore R. Jørgensen i NTNU til digi.no.

Jørgensen er initiativtaker og prosjektleder for NKUL-konferansen (norsk konferanse om utdanning og læring), som starter torsdag neste uke og går over tre dager.  http://www.digi.no/php/art.php?id=301692

Masterminds satser 100 prosent på Microsoft produkter innen opplæring og konsulent-virksomhet

Masterminds hevder å ha en sterk etterspørsel innen Microsoft teknologi, og da spesielt innen området Information Worker. Nå har selskapet fått finansielle muskler gjennom en rettet emisjon hvor Hurricane Invest AS kommer inn på eiersiden.

Hurricane Invest vil etter emisjonen sitte med 20 prosent av Masterminds Holding AS som i dag eier seks IT-konsulentselskap med kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Hovedsaklig vil pengene fra emisjonen brukes til styrkning av kompetanse, men også nye forretningsområder innen Microsoft. http://www.digi.no/php/art.php?id=301759


Oslo kommune vil ha slutt på ufaglærte pleie- og omsorgsarbeidere, og lar nettet ta jobben

Et stort antall av ansatte i Oslo kommune som jobber innen pleie og omsorg har ikke formell utdannelse.
Nå vil Oslo kommune med støtte fra departementene heve kompetansen ved å tilby gratis hjelpepleierutdanning på nett, skriver Aftenposten Aften.Opplegget er toårig og skal komme i gang fra høsten. Deltagerne vil avlegge eksamen som privatister.
http://www.digi.no/php/art.php?id=300178

Bedriftstopper tar bloggbølgen

Privatpersoner og politikere har forlengst oppdaget blogging. Nå kommer bedriftene. Forskerne spår rask vekst, men kommer også med advarsler.

En blogg er en personlig ytring som inviterer til svar. Bedriftsblogger gir gigantbedrifter et humant ansikt utad. Selskaper som General Motors og Microsoft har opplevd svært positive effekter av å la sine mer taletrengte ledere utfolde seg i form av blogger. Det bygger tillit og åpner for verdifulle tilbakemeldinger.

Selv om Norge ikke har kommet langt når det gjelder bedriftsblogging spår utøvere og forskere en rask vekst for den nye åpenheten.http://www.dagensit.no/bedrifts-it/article772266.ece4: På kalenderen

REN medlemsmøte 7. juni 2006
Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no

European LoD meeting to be hosted in London by Reuters, May 18 2006
eLearning 2.0: Bringing Innovations and More Effective Learning?
Since our May 18 LoD meeting in London will be hosted by Reuters‹a leading and innovative media, information and software technology firm (enabling computer-based financial transactions)‹the eLearning 2.0 theme is a very appropriate one for the meeting.
We are planning a highly interactive session to explore what steps organizations are starting to take, or planning to take, on the eLearning 2.0 front and what the likely impact will be on learning and business performance. The LoD team will report on our own research into these issues as well as our discussions and dialogue with leading thinkers and analysts focused on eLearning 2.0 issues, but we will also hear from a number of invited speakers. To reserve a place please contact Jane Guildford by email: jguildford@sric-bi.com

E-læring og lederutvikling: Hvordan kan din virksomhet skape større læringsutbytte til lavere kostnader? 16. mai, 2006

AFF inviterer til en gratis e-lærings workshop på Oslo Kongressenter.
Workshopen vil ta utgangspunkt i et samarbeidsprosjekt om forskning på e-læring og lederutvikling.

AFF har samarbeidet med Eilif Trondsen, forsknings- og programdirektør ved SRI Consulting Business Intelligence (a spinout from formerly Stanford Research Institute) og med The Institute of Executive Development (USA) og EFMD om studien.

Vi ønsker å få til en workshop med diskusjon rundt hva som skjer på feltet i Norge i dag. Hva gjør dere i deres organisasjoner? Hvilke utfordringer møter dere og hvordan dere stiller dere til bruken av spesifikke nye teknologier?

For program og påmelding, se: http://www.lederforum.nolifelong/

Learning for all:  5. juni 2006 i London

e-learning from concept to practice conference will explore the role of distributed e-learning through four main themes:
- Facilitating progression
- Supporting collaborative teaching and sharing of resources across institutions
- Supporting the independent lifelong learner
- The role of community in distributed learning
http://web-dev-csc.gre.ac.uk/conference/conf27/index.php