Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 6, 2009

25. oktober 2009

Innhold:
1:  REN medlemsmøte 11.november 2009 - – "Hva skjer i 2010"
2:  NFF konferanse i samarbeid med REN 17/18. november 2009
3:  Nytt og nyttig
4:  På kalenderen
Vi har igjen lagt bak oss en studietur, og årets tur til New York var ikke noe unntak i rekken av vellykkede studieturer. Vi ønsker å takke alle deltakerne for en inspirerende og lærerik uke og for deres nysgjerrighet og interesse overfor foredragsholderne.

Mange av presentasjonene finner dere på våre lukkede medlemssider. 
 

1: REN medlemsmøte 11.november 2009 – "Hva skjer i 2010"

11. november er det et nytt medlemsmøte. Temaet på dette møtet er "Hva skjer i 2010", og hensikten er å dele våre planer for 2010. Vi ønsker at alle (1 fra hver medlemsorganisasjon) holder en kort presentasjon (ca 10 minutter) med planer for 2010. På den måten vil alle bli mer kjent med andres planer og det kan hende at noen har så sammenfattende interesser at det kan være vært å dele erfaringer. Vi legger opp til god tid til nettverking og uformell kontakt i etterkant av presentasjonen slik at alle får mulighet til å utveksle erfaringer og dele kunnskap.

Vi kommer tilbake med møtested senere i uken.

Vi starter med kaffe, og registrering fra kl. 09.00, møtestart 09.30 og vil holde på til 15.00

Vi kommer tilbake med detaljert program når vi får en tilbakemelding om hvem som har anledning til å komme.

Påmelding til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@innovationnorway.no.


2: NFF konferanse i samarbeid med REN 17/18. november 2009

Årets NFF konferanse "Lære(r)rollen i endring" har et godt program og er en konferanse vi absolutt kan anbefale for alle. Som medarrangør vil våre medlemmer får en spesialpris på kr. 3.200,- som er en rabatt på kr. 500,-. For program og informasjon om påmelding etc. se her:
http://www.nade-nff.no/default.pl?showArticle=327&pageId=194
 

3: Nytt og nyttig

Noen kreative tips om utnyttelse av LMS, http://www.arbeidsmiljo.no/xp/pub/hoved/tidsskrift/temaer/hms/460902

The Kirkpatrick Model: Past, Present and Future
Av; Jim and Wendy Kirkpatrick

In 1954, Don Kirkpatrick was at the University of Wisconsin working on his Ph.D. dissertation on the topic of evaluating the effectiveness of a supervisory management program he developed. Being a practical man, he decided on four simple words — reaction, learning, behavior and results — to describe how training would lead to learning, which would lead to on-the-job application, in turn leading to desired results.
Les hele artikkelen her: http://www.clomedia.com/features/2009/November/2783/index.php  

Bersin er stadig aktuell med nye rapporter, en av de siste er en meget fyldig rapport; Talent Management Systems 2010: Analysis of high-growth market and guidance for buyers.  http://www.bersin.com/Lib/Rs/Details.aspx?Docid=103311599


4: På kalenderen
11. november          – Medlemsmøte – “Hva skjer I 2010”
17.-18. november     – Konferanse i samarbeid med NFF / Nade