Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 6, 2008

3. november 2008

1: REN møte tirsdag 11. november 2008
2:  The September and October 2008 issues of Virtual Worlds Viewpoints for Virtual Worlds @ Work 
- Web-Based Virtual Worlds
- Scenarios for Virtual-Worlds Interoperability
3: Nytt og nyttig
4: På kalenderen

Vi vil takke alle deltakerne på årets studietur for en glimrende uke i San Francisco. Bilder som deltakerne tok er tilgjengelig på ulike websider, dere finner en oversikt på våre medlemssider. På samme sted finner dere også kopi av de fleste foredragene fra studieturen.

For dere som ikke hadde anledning til å bli med i år blir det en ny mulighet til neste år. Neste års destinasjon er ikke endelig bestemt, men vil bli annonsert så snart det er besluttet.

Vi vil også snart komme med møtekalenderen for neste år, har dere innspill til temaer – send de til Veslemøy.


1: REN møte tirsdag 11. november 2008

Årets siste REN møte er 11. november. Møtet legges opp som en workshop med temaet implementering. Vi skal ha noen innlegg og resten av tiden skal vi diskutere alle aspekter av det å implementere læring å gi og få noen tips til eget arbeid.

Noen av presentasjonen fra studieturen omhandlet dette temaet, og vi skal forsøke å trekke det ned i praktisk erfaring og arbeid.

Møtestedet blir DnB NOR, Kirkegt. 18, Oslo. Fremmøte med registrering og kaffe fra 08.30 og møtestart kl. 09.00. Vi holder på til 15.00.

Påmelding til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@innovationnorway.no.


2: The September 2008 issue of Virtual Worlds Viewpoints for Virtual Worlds @ Work  - Web-Based Virtual Worlds

The Technology Map highlights usability as a key issue affecting the future of virtual worlds. Previous Viewpoints described the difficulty in attracting and retaining virtual-worlds users when a platform such a Second Life takes an average of four hours to learn, according to Linden Lab's own estimates. Web-based virtual worlds could provide much greater usability and accessibility and accelerate the virtual-worlds market.

The October 2008 issue of Virtual Worlds Viewpoints for Virtual Worlds @ Work (VWW) - Scenarios for Virtual-Worlds Interoperability

The Technology Map shows that the evolution of open standards to enable interoperability between virtual worlds is one of the highest-impact, highest-uncertainty issues for the future of the market. This Viewpoints describes various scenarios that illustrate how the future of virtual-worlds interoperability could play out.

Les rapportene på våre medlemssider. Der finner du også rapporten - Retrospective and Prospective View on Virtual Worlds: Summary of Survey Results På websiden.
 

3: Nytt og nyttig

Mintra Podcast


Mintra har nå lansert en egen Podcast der du kan lytte til engasjerende og spennende tema innen læring. Vi er foreløpig i en testfase, så gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan Mintra Podcast fungerer.

Podkasting er en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS. Podkasting (eng. podcasting) er en sammenslåing av ordene iPod og kringkasting (broadcasting).

Dersom du har en iPod/iPhone kan du abonnere gratis på Mintra Podcast - og automatisk laste ned siste faglige artikkel som lydfil hver gang du lader opp din iPod/iPhone. Da kan du høre på faglige artikler om læring på bussen, i skogen eller når det ellers måtte passe.

Foreløpig virker Podcasten kun i iTunes, men vi jobber med å tilpasse den også til andre lesere.

Abonner på Mintra Podcast: http://mintrapodcast.wordpress.com/om-mintra-podcast/

Her er en spennende link
http://sleducation.wikispaces.com/educationaluses 

 
4: På kalenderen

NFF-konferansen 18. - 19. nov. 2008
Konferansen legges til Høgskolen i Oslo. Målgruppen for konferansen er opplæringspersonell og ansvarlige i privat og offentlig sektor. Programmet og skjema for påmelding finner dere på www.nade-nff.no.

Learning Technologies i London, 28. og 29. januar 2009. http://www.learningtechnologies.co.uk

e-learn 2008, november 2008 i Las Vegas - http://www.aace.org/conf/elearn

ASTD TechKnowledge® 2009
January 28-30, 2009 - Las Vegas, Nevada - http://www.astd.org   

ONLINE EDUCA 3-5 DES 2008
Konferansen går som vanlig i Berlin. Mer informasjon finnes på http://www.online-educa.com