Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 5, 2010

Innhold: 
1:       REN medlemsmøte 24. november – Tema ”Evaluering”
2:       Nytt fra Bersin (www.bersin.com)  
3:       Nytt og nyttig
4:       På kalenderen
Vi vil takke alle deltakerne på årets studietur for vel gjennomført tur.  Både faglig og sosialt var det en fantastisk uke i Boston. De fleste foredrag er lagt ut på våre hjemmesider.
 

1: REN medlemsmøte 24. november – Tema ”Evaluering”

Som en reaksjon på et tema som ga gode diskusjoner på vårt forrige møte og refleksjon på årets studietur tar vi opp et tema som fortsatt er høyaktuell, evaluering. Hensikten er å drøfte ulike metoder for evaluering og gi oss et bedre grunnlag for å velge rett metode i forhold til hva vi ønsker å evaluere, og hva vi skal benytte evalueringen til.

Vi legger opp møtet med en oversikt over de mest brukte evalueringsmodeller med diskusjoner og presenterer noen brukererfaringer. Blant annet vil Leif Martin Hokstad fra NTNU bidra på møtet med teori og sine erfaringer. Oppdatert agenda finner dere på vår hjemmeside. 

EdvantageGroup er vertskap for dette møtet, som blir holdt i deres lokaler i Bygdøy Allé 23, Oslo. Vi starter møtet kl. 09.00 og avslutter ca. 15.00.

Vi tar som vanlig i mot tips og forslag til case og foredragsholdere.
Påmelding til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@innovationnorway.no.
 

2: Nytt fra Bersin (www.bersin.com)  

Vi håper dere benytter fordelen dere har gjennom medlemskap i REN til å få hente ut gode rapporter fra Bersin. Her er en oversikt over de nyeste rapportene deres, i tillegg publiserer de en rekke case studies. 

  • Talent Management Roadmap to Maturity
  • Coaching to Win: A Conversation with Jane Pierce about ADM's High-Impact Coaching Learning Experience Coaching to Win: A Conversation with Jane Pierce about ADM's High-Impact Coaching Learning Experience
  • Modernising Talent Management in the U.K.
  • Connecting Talent Processes: The Path to Integrated Talent Management
  • The Battle for Your Mind and Wallet: What the HR Software Market Consolidation Means to You The Battle for Your Mind and Wallet: What the HR Software Market Consolidation Means to You
  • U.K. Talent Management Factbook 2010: Executive Summary
  • U.K. Talent Management Factbook 2010: Best Practices and Benchmarks in U.K. Talent Management
  • The HR Framework: Executive Summary
  •  
3: Nytt og nyttig

Transform har hatt et svært produktivt år så langt. I tillegg til norske og utenlandske bedrifter har de fått jobbe med mye spennende for stat og kommune. 

Klikk på lenken under så får du tilgang til syv av deres siste lanseringer. 

http://demo.transformlearning.com/demo.html?uid=147d9ffeff


Three Steps to Effectiveness
Jim and Wendy Kirkpatrick -  11/4/10 
Les hele artikkelen her: http://clomedia.com/articles/view/three_steps_to_effectiveness

By focusing on business results, realigning resources to support on-the-job learning and making formal learning more efficient, organizations can deliver greater impact on organizational objectives.

 

4: På kalenderen

REN medlemsmøte 24. November – Tema “Evaluering” 

NFF Konferansen, Horten 17-18 november
http://home.powertech.no/nadenff/NFF-konferansen/Program.html REN medlemmer får 20% rabatt på deltakeravgiften