Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 5, 2009

15. august 2009

Innhold:
1:        REN studietur til New York oktober 2009
2:        REN medlemsmøte 16. september 2009
3:        Nytt og nyttig
4:        På kalenderen

Da er sommeren over for denne gang og høstens aktiviteter begynner å fylle opp kalenderen. Da er det viktig å i hvert fall sette av datoene 11. – 15. oktober til årets e-læringsbegivenhet, studieturen til New York. Våre studieturer har alltid vært et faglig og sosialt høydepunkt og årets studietur blir ikke noe unntak.


1: REN studietur til New York 11. – 15. oktober 2009

Programmet er i ferd med å komme på plass, du finner til en hver tid oppdatert program på våre medlemssider.  Vi har reservert rom fra lørdag 10. oktober til torsdag 15. oktober på Shelburne Hotel, 303 Lexington Avenue som er sentralt på Manhattan.  Dersom du planlegger å komme tidligere eller bli noen dager lenger bør vi ha beskjed om dette så snart som mulig.

På programmet står besøk med presentasjoner hos blant annet FN, New York University og Colombia University og presentasjoner fra blant annet Kognito, SocialText, Deloitte og Undertone Networks. 

Temaet på årets studietur er ”Best of e-Learning” og i år har vi konsentrert oss mye om social networking, Virtual Training, Simulations and Games. Men som vanlig blir det litt av hvert så alle skal være sikre på at de finner noe som gjør turen så fantastisk og verdifull at det blir et høydepunkt. Og ikke minst muligheten til å møte kollegaer fra Norge og ha mange gode diskusjoner gjennom uken og en kveld hvor vi inviterer alle foredragsholderne til en sammenkomst og muligheten for erfaringsutveksling.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å bli med på det som erfaringsmessig er årets høydepunkt av studieturer. Påmelding til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@innovationnorway.no innen onsdag 16. september.

Vær oppmerksom på nye innreiseregler til USA.
Dersom du ikke har visa men reiser på Visa Waiver programmet må du registrere deg online før avreise fra Norge.  
Se
http://norway.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html 

 

2: REN medlemsmøte 16. september 2009

Neste medlemsmøte er onsdag 16. september hos DnB NOR på Aker Brygge. Oppdatert program finner du på våre medlemssider.

På agendaen står blant annet forberedelser til studieturen. For at deltakerne på årets studietur skal få et så godt som mulig grunnlag før turen vil vi presentere programmet og ha en liten workshop om hva vi bør være spesielt oppmerksom på hos de ulike bedriftene vi skal besøke og som skal holde foredrag for oss.

Vi vil også sette opp noen presentasjoner og diskusjoner knyttet til programmet, men som absolutt også vil være av interesse for de om ikke skal være med på studieturen. Temaer vi ønsker en dialog og større forståelse rundt er Social Networking i et læringsperspektiv og Games and Simulations.

Påmelding til Veslemøy Barnes, veslemoy.barnes@innovationnorway.no


3: Nytt og nyttig

Svineinfluensa og e-læring

E-læring er et effektivt middel i opplæring av helsepersonell om svineinfluensa. Det er denne artikkelen her et bevis på. http://www.egovmonitor.com/node/27164

E-læring er ikke bare for Kid’sa, sjekk denne artikkelen fra University of Phoenix
http://www.examiner.com/x-19521-SF-Job-Recruiting-Examiner~y2009m8d17-Online-Education-And-Elearning--Its-Not-Just-for-the-Kiddies-Anymore

Budget saving training more popular with staff at Xerox
A cost-cutting move to using virtual training technology at Xerox has boosted levels of staff satisfaction, according to the company’s head of learning and development.
http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/2009/08/budget-saving-training-more-popular-with-staff-at-xerox.htm


4: På kalenderen

16. september         - medlemsmøte
11-15. oktober         - REN Studietur til New York
17.-18. november     - Konferanse i samarbeid med NFF / Nade
11. november          - Medlemsmøte