Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 5, 2005

31. mars 2006
Innhold:
1:  Medlemsmøte 10. mai 2006.  
2:  A new Learning on Demand (LoD) report, "Learning Technology and Service-Oriented Architectures,"
3:  Nytt og nyttig
4:  På kalenderen

Husk medlemsmøte førstkommende onsdag 5. april fra 09.00 til 12.00. Se program på våre medlemssider. Påmelding til Veslemøy på veslemoy.barnes@invanor.no.

Vi holder nå på med planleggingen av årets studietur. Vi har funnet ut at Dublin er et veldig aktuellt sted å besøke, så det blir målet for årets studietur. Første halvdel av oktober er mest aktuelle tid så sett plass i kalenderen. Vi kommer ut med endelig dato i nær fremtid.

Vi vet at mange av dere har gode kontakter i Dublin, både med universiteter, forskningsmiljøer og bedrifter. Vi håper dere kan bruke deres kontakter slik at vår studietur kan bli et høydepunkt. Ta kontakt med Veslemøy for tips og ideer til bedrifter og miljøer i Dublin vi bør kontakte.


1:  Medlemsmøte 10. mai 2006

Vi jobber videre med programmet til dette heldagsmøte hos Telenor.

Hvis noen har spesielle ønsker om foredragsholdere eller har noe dere ønsker å presentere innenfor temaet ”Best of – kunnskapsdeling” ber vi om at dere tar kontakt.

Oppdatert program vil dere finne på våre medlemssider.

På møtet vil dere møte EnglishTown, et firma i EF gruppen som vil presentere sin språkskole.Microsoft vil komme og presentere hva de er opptatt av innen akademisk sektor.
Telenor R&D holder et innlegg om skoler og læringsteknologi.

For påmelding, send e-post til veslemoy.barnes@invanor.no


2.  A new Learning on Demand (LoD) report, "Learning Technology and Service-Oriented Architectures,"

Service-oriented architecture (SOA) is a new computing approach that leverages the power of Extensible Markup Language (XML) and the Internet to enable flexible, reliable, and cost-efficient enterprise computing. This report aims to help learning-technology players understand the current reality and future potential of SOA and Web ervices in enterprises--particularly the implications of SOA for learning software. The report has direct implications for learning-technology buyers, learning-tool vendors, and learning-service providers.

Les hele rapporten på våre medlemssider.

 

3:  Nytt og nyttig

Universitetet i Bergen bytter ut Classfronter til fordel for Open Source
UiB er i gang med et prosjekt for å videreutvikle intranettet for studenter, "Mi Side". Blant annet blir UiBs felles e-læringssystem Classfronter erstattet med studiestøttesystemet dotLRN.

Mi Side skal bli UiBs basis LMS - system, og erstatter Classfronter som har blitt brukt frem til nå, sier utdanningsdirektør Mette Myrmell Torrissen. 
http://meldinger.uib.no/nettavis/?modus=vis_nyhet&id=31398

  

4:  På kalenderen

REN medlemsmøte 5. april 2006
Tema på dette møtet er sertifiseringer
Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no

REN medlemsmøte 10. mai 2006
Dette vil være et “best practice” møte hos Telenor på Fornebu
Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no

Norsk konferanse om utdanning og læring 2006, NTNU, Trondheim
11. - 13. mai, 2006
http://www.nkul.ntnu.no

ASTD International Conference & Exposition 2006, Dallas – Texas, May 7-10
http://astd2006.astd.org/

HRMStrategies 2006, IHRIM 2006 Conference and Exposition
April 9-12, 2006, Hilton Washington, Washington, DC

Networking – Education – Technology
http://www.ihrim.org/events/2006spring/index.asp

Lifelong Learning for all:   5. juni 2006 i London

e-learning from concept to practice conference will explore the role of distributed e-learning through four main themes:
-          Facilitating progression
-          Supporting collaborative teaching and sharing of resources across institutions
-          Supporting the independent lifelong learner
-          The role of community in distributed learning
http://web-dev-csc.gre.ac.uk/conference/conf27/index.php