Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 4, 2006

14. mars 2006
Innhold:
1:  Medlemsmøte 5. april 2006.  
2:  Medlemsmøte 10. mai 2006.  
3:  The February 2006 issue of LoD Viewpoints. The Emerging Role of Artificial Intelligence in Learning and Knowledge Work
4:  Nytt og nyttig
5:  På kalenderen

Vi vil takke alle som hadde anledning til å komme på vårt siste medlemsmøte. Vi hadde engasjerte foredragsholdere og sammen med engasjerte deltakere ble møtet en god opplevelse som ga oss mange innblikk i bruk og utvikling av ukjente teknologier. De fleste presentasjonene finner dere på våre medlemssider. Vi har også lagt ut 3 rapporter fra NTNU som omhandler erfaringer i å benytte blog og wickies i undervisningsopplegg.1: Medlemsmøte 5. april 2006

Onsdag 5. april er det igjen medlemsmøte. Vi håper å se mange av dere på dette møtet som vil være et kort møte fra kl. 09.00 til 12.00.  Møtestedet vil være hos DnB NOR i Kirkegt. 18 i Oslo.

Tema på dette møtet er sertifisering. Vi ser et økende fokus på sertifiseringer og behov for å dokumentere kunnskap i arbeidslivet. Vi har derfor valgt å sette av et møte hvor vi skal få muligheten til å drøfte ulike utgangspunkt for sertifisering og få innblikk i hvordan noen aktører utfører sertifisering. Vi skal også høre om utfordringene som er i å lage gode tester som er både valide og reliable.

Møtet vil bli lagt opp med 4 presentasjoner av 30 minutters varighet etterfulgt av 30 minutters hvor vi samler alle foredragsholderne for felles spørsmål og svar.

På dette møte vil vi møte foredragsholdere fra SPAMA, som har erfaring fra sertifisering av finansrådgivere. De vil fortelle om sine erfaring i tilrettelegging og gjennomføring av dette. Veritas vil komme og fortelle om en ny tjeneste knyttet til kompetanse sertifisering av sjøfolk, noe de kaller SeaSkill. Enlight kommer og deler sin kunnskap i å utforme gode spørsmål og tester.

Oppdatert program vil dere finne på våre medlemssider, og vi håper å se så mange som mulig av dere på dette møtet.

For påmelding, send e-post til veslemoy.barnes@invanor.no  2:  Medlemsmøte 10. mai 2006

Dette medlemsmøtet vil være et heldagsmøte, og møtestedet vil være hos Telenor på Fornebu.

Møtet vil ikke ha et spesifikt tema, vi har kalt det et ”best practice” møte. Vi jobber med å finne aktuelle foredragsholdere og hvis dere har lyst til å anbefale noen, er det bare å ta kontakt.

Vi vil blant annet få en presentasjon fra Telenor F&D om et forskningsprosjekt om barn og unges bruk av teknologi i sitt undervisningsopplegg.  Englishtown vil komme og presentere sitt konsept for teknologistøttet språkopplæring.Men som sagt tidligere, har dere noe dere ønsker å presentere eller noen dere anbefaler – ta kontakt.

Vi vil legge ut oppdatert program på våre hjemmesider.

For påmelding, send e-post til veslemoy.barnes@invanor.no3:  The February 2006 issue of LoD Viewpoints

The Emerging Role of Artificial Intelligence in Learning and Knowledge Work
In recent years, Internet search engines have had major impact on formal and informal learning in organizations. Yet experts claim that we are just in the early days of search technology because advances in artificial intelligence (AI) will likely help produce more advanced tools and technologies that can improve search and in turn improve learning. Search is only one application area of AI, however, and we can expect to see many other areas, such as intelligent agents, where AI will change how we work and learn. AI will also help workers and learners document, organize, and find information while reducing the human labor in doing so. Les hele rapporten på våre medlemssider.


4: Nytt og nyttig

Edvantage group fusjonerer med Reitangruppen-eide Boxer Technologies AS og Kognita Ltd

Eierne i Edvantage group og Reitangruppen, eier av Boxer Technologies AS og Kognita Ltd, har undertegnet en avtale om å fusjonere de tre selskapene. Hvert av selskapene har vist en meget positiv utvikling i 2005. Budsjettert omsetning for Edvantage group (fusjonert selskap) i 2006 vil bli på omlag 55 MNOK med 40 ansatte.

Det nye selskapet, Edvantage group, vil ha hovedkontor i Norge og salgs- og support kontorer i Sverige, Danmark, Norge, UK og Benelux.


Skattekiste for språklærere

Undersøkelser viser ofte at språklærere ikke lykkes så godt med å bruke IKT i undervisningen, slik de er pålagt. Men er ikke spørsmålsstillingen stilt på hodet? Hovedpoenget er ikke å ta i bruk IKT, men snarere å ta utgangspunkt i hvordan en ønsker å drive språkopplæring, og så finne ut hvordan IKT-verktøy kan hjelpe en til å realisere en god språkundervisning.

Mange lærere ønsker å se eksempler, høre hva andre driver med, diskutere hva som fungerer og hvor fallgruvene er. Et slikt møtested finnes, se bare på www.nordiskestemme.dk ! Denne nordiske stemmen er et nettsted drevet av et nordisk prosjekt (Den nordiske stemme). Her ligger allerede spennende materiale fra de nordiske land i en ”skattekiste”, og viktigst av alt: Her finnes et aktivt praksisfellesskap (CoP), som det er gratis å delta i. Det er bare å gå inn på www.nordiskestemme.dk – velge CoP og melde seg på.

Praksisfellesskapet er på mange måter selvdrevet og selvstyrt. Men prosjektgruppa vil også arrangere spesielle aktiviteter, som for eksempel demonstrasjon av podcasting, studentutveksling med virtuelle klasseromsaktiviteter, virtuelle seminarer etc. Det er fritt fram for å foreslå, etterspørre, og legge til egne erfaringer.

Pedagogikken er grunnmuren, og IKT er ett av mange verktøy som kan brukes til å bygge vegger og tak. Den nordiske stemme er ment å være et laboratorium eller verksted hvor en kan lære av hverandre, se hvilke teknikker som brukes og hvordan det anvendes i undervisningen. CoP er stedet for å teste ut nye teknologier og nye anvendelsesområder i gamle og nye sammenhenger. Det er en språk- og IKT-lab hvor det eksperimenteres, prøves med nye verktøy og ny miks, i samarbeidets ånd. Solid materiale fra erfarne IKT-engasjerte språklærere ligger også tilgjengelig, som arkiv fra en større virtuell konferanse i november i fjor.

Språk er først og fremst kommunikasjon. Internett er nå utviklet så vidt mye at det kan brukes til muntlig kommunikasjon over lange avstander, mye billigere enn telefonen, og med muligheter for å kople til kamera, dokumenter etc. Å kommunisere med kolleger i andre land, i og utenfor Norden kan være både erfaringsutveksling og språklæring. Ved å delta i CoP i Den nordiske stemme kommer en som språklærer til dekket bord. Det virtuelle språklærermiljøet er etablert og åpent for alle som ønsker å delta. Holdingen er ”jeg lærer av deg, du lærer av meg”.

Å være deltaker i Den nordiske stemme er faktisk også en utprøving i seg selv – av såkalt lese-skrive-web (Web 2.0). Det spesielle med Web 2.0 er at en ikke bare konsumerer (leser), men en skaper også innhold (skriver).

Den nordiske stemme er et prosjekt i Nordplus Språk-programmet, og støttes av Nordisk ministerråd. Koordinator er Grenaa handelsskole i Grenaa, Danmark. Norsk partner er Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF),kontaktperson Torhild Slåtto, slaatto@nade-nff.no 


5: På kalenderen

TechEd 2006: 11th Annual Technology in Education International Conference & Exposition
26 to 29 March 2006, Pasadena, California
http://www.techedevents.org/2006

Innovating e-Learning 2006: Transforming Learning Experiences
27 to 31 March 2006, Online
http://www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=elp_conference06

REN medlemsmøte 5. april 2006
Tema på dette møtet er sertifiseringer
Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no

REN medlemsmøte 10. mai 2006
Dette vil være et “best practice” møte hos Telenor på Fornebu
Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no

ASTD International Conference & Exposition 2006
Dallas – Texas, May 7-10
http://astd2006.astd.org/

HRMStrategies 2006, IHRIM 2006 Conference and Exposition
April 9-12, 2006, Hilton Washington, Washington, DC
Networking – Education – Technology
http://www.ihrim.org/events/2006spring/index.asp