Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 3, 2007

20. mars 2007
Innhold:
1:  REN møte 25. april
2:  The February 2007 issue of LoD Viewpoints
3:  Nytt og Nyttig
4:  På kalenderen

 

Vi har lagt bak oss et meget godt besøkt REN møte på Universitetet i Oslo. En stor takk til dere alle som bidro til at møtet ble en vellykket møteplass. Vi fikk blant annet en grundig gjennomgang av den virtuelle møteplassen SecondLife. Vi fikk både diskutert hvilke muligheter det finnes der og en "guidet tour".

  

1:  REN møte 25. april


Vårt neste møte skal være 25. april i Oslo. På agendaen den dagen har vi mobil læring eller M-læring. Vi skal diskutere hvilke muligheter denne formen for distribusjon gir, og vi skal også få demonstrert noe av det som finnes. Se også litt om M-læring fra Bersin & Associates senere i nyhetsbrevet under "Nytt og nyttig".   


Hold av dagen til nok et godt program og en god sosial møteplass. Oppdatert program finner du på våre medlemssider. Som vanlig er vi også interessert i tips om noe eller noen som burde dele sin kunnskap i nettverket. Har du forslag så send de til Veslemøy.

  
2:  The February 2007 issue of LoD Viewpoints


In this issue:

Wearable Learning for Aircraft Engineers

Some workers, such as field-maintenance engineers, struggle to use today's eLearning systems that require desktop or laptop computers or at best handheld devices requiring two-handed operation. Wearable computing could provide "hands-free," on-demand learning to field workers—creating new opportunities for learning technology vendors and users.

 

Report from London's Learning Technologies 2007

Learning Technologies is one of Europe's leading eLearning events. This brief report captures key industry insights from our visit, providing implications and analysis for Learning-on-Demand clients.

Learning and the Long Tail

John Seely Brown, a leading thinker in the business and learning fields, recently outlined a new vision for organizing corporate and university curriculums. His vision is for learning that covers core content but also allows individuals to foster their own interests and take advantage of new Web resources and communities. His thesis is relevant to all managers responsible for learning.

Last ned hele rapporten fra våre her.

 

3:  Nytt og nyttig
Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning

Skrevet av Professor Morten Flate Paulsen

Boken er gratis og tilgjengelig i sin helhet via adressen www.nettskolen.com/forskning/kooperativ_frihet/.
Du kan laste den ned og skrive den ut i så mange eksemplarer du ønsker.


Mange nettstudenter ønsker individuell frihet og fleksibilitet. Samtidig er det mange som trenger eller foretrekker samarbeid og nærhet til et sosialt læringsmiljø. Disse til dels motstridende ønskene er det ikke enkelt å imøtekomme samtidig. Men det er mange tiltak som kan iverksettes for å støtte opp under disse ønskene, og dersom dette gjøres på en ordentlig måte er det mulig å utvikle et vellykket kooperativt læringsmiljø på nettet. Et fleksibelt og sosialt læringsmiljø som både støtter opp om studentenes individuelle frihet og om et sosialt læringsfelleskap.

Teorien om kooperativ frihet i nettbasert utdanning hevder at fjernstudenter har behov for både individuell frihet og samvirke med andre. Derfor skal forholdene legges best mulig til rette for å gi studentene både individuell frihet og mulighet til samvirke. Studentene skal oppfordres og stimuleres til samvirke, men de skal likevel så langt det er mulig selv få velge om de ønsker å studere på egenhånd eller samvirke med andre.

Dette betyr at teorien om kooperativ frihet i nettbasert utdanning er bygget på følgende tre hovedpilarer:

1.         frivillig, men attraktiv deltakelse i et læringsfellesskap
2.         tiltak som fremmer samvirke i et læringsfellesskap
3.         tiltak som fremmer individuell frihet


Edvantage group to produce state-of-the-art Corporate Social Responsibility
e-learning for Det Norske Veritas (DNV)
February 12, 2007 - Det Norske Veritas (DNV) is at the forefront on setting standards for Corporate Social Responsibility and Code of Conduct, both to help their external clients and to build internal awareness.  Now, DNV is setting a new standard by using e-learning to train all employees on policies and procedures.

Edvantage Group delivers education for project management for the Danish Defence
Oslo, February 22, 2007 - The Danish Defence has chosen to add e-learning from Edvantage group, one of the leading e-learning vendors in the Nordic countries, to the traditional classroom training when educating the personnel from the Danish Defence in the standards from PRINCE2 and ITIL. By doing so, The Danish Defence is effectively using new technology in the area of education and will gain important operational advantage.

Edvantage group og Zenaria fusionerer – Edvantage group styrker sin position som markedsleder inden for e-learning i Norden
Oslo, den 1. marts 2007 - Edvantage group og Zenaria meddeler i dag, at de to virksomheder har indgået aftale med henblik på fusion, så Zenaria sammenlægges med Edvantage group.

Enlight sells KPS operation to the German company, datango, and focuses on the European/International Computer Driving Licence (ECDL/ICDL) and Certification Management.

Enlight International AB (publ) and the German company datango AG (private) have signed a letter of intent for a transaction that entails datango purchasing Enlight’s total ”Knowledge and Performance Solution” (KPS) operation. The transaction is planned to be concluded on March 31, following a due diligence process.

Edvantage group announces the intention to acquire Open Training in Sweden

Edvantage group continues to strengthen their number one position in the Nordic e-learning market
Oslo, March 9,2007 - Edvantage group and Futuremedia plc announce today that they have reached an agreement with the intent for Edvantage group to acquire Open Training, a fully owned subsidiary of Futuremedia.

Nytt Helhetlig LÆRING og KOMPETANSE fra Mintra 
Denne utgaven inneholder blant annet:
Hvordan oppdage, utløse og videreutvikle menneskelige ressurser?

Kurs i ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Nyhetsbrevet kan leses på www.mintra.no

 

Is M-Learning for Real? Fra Bersin & Associates
M-learning, the delivery of training content on digital media devices, is in its infancy. Or is it? Bersin & Associates has been following this trend with recent research studies which indicate that the use of mobile devices is increasing. In a survey of 514 e-learning content developers, one-third of respondents said they were now delivering some content via mobile devices.

For some companies, rapid delivery is the primary reason for using m-learning. Content can be sent to mobile devices with virtually no production time. Corporations with large sales forces are now providing up-to-the-minute training on new products, competitors, and technologies using both audio and video devices. Telecommunications giant Ericsson delivers all sales training on mobile phones (Sony Ericsson phones, obviously).

Other companies are using m-learning as part of blended learning curricula. For instance, after participating in classroom instruction on installing a new part, field service representatives then receive just-in-time training modules on mobile devices. When they return to the field, representatives can refer to procedural videos if they need a refresher.

While m-learning is still in testing and prototyping phases in many organizations, the interest in this delivery mode is clear. We expect this trend toward m-learning to grow exponentially over the next several years. Fueling the transition is a new set of tools and technology to make mobile content easier to build and deliver. Systems from Giunti Labs and LiquidTalk are examples. Mobile devices are becoming increasingly sophisticated, as well.

Training managers should begin thinking now how m-learning could be used in conjunction with other learning deliveries within their organizations. It likely won’t be long until the cell phones, iPods, and other devices that are so ubiquitous will become important components of your learning initiatives.

 

Vi har utarbeidet noen prinsipper for våre møter for at de skal bli den arenaen for læring og kunnskapsdeling vi ønsker i nettverket.

Prinsipper for våre møter:

1:         Tid i etterkant av presentasjoner for "summing" og deling av kunnskap.

2:         Gjennomgang av aktuelle rapporter.

 3:         Menneske og teknologi. Bruk av metoder som
            understøtter 
menneske til menneske og
            teknologi til menneske.

4:         Balanse mellom:

                        - Størrelse og type bedrifter/organisasjoner 

                          som presenterer praktiske case

                        - Forskning

                        - Leverandører

5:         Legge til rette for sosial nettverksbygging.

 

4. På kalenderen

Datoer og temaer for medlemsmøter i 2007
25. april                        Tema – M-learning.
6. juni                           Tema – MTO (menneske, teknologi, organisasjon). Dette møte skal holdes i Trondheim.
12. september   Tema – Organisering og implementering av læring.
Studietur i oktober         Vi forsøker oss på Washington DC
14. november    Tema – Lederopplæring.
KURS I UTVIKLING AV KUNNSKAPSTESTER

Enlight arrangerer kurs tirsdag 27 mars, hvor du lærer å lage kunnskapstester og – prøver.
Påmelding og informasjon kan fåes hos: annamaria.lund@enlight.net  For ytterligere informasjon og andre spørsmål kan du også kontakte Erik Hovde eller Lise-Lotte Appelgren. 

HR Messe
June 6, 7, Oslo, Norway
Web:
www.hrnorge.no