Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 2, 2007

15. februar 2007  
Innhold:
1: REN møte 7. mars
2:  Games and Simulations fra Educause Learning Initiative
3: Nytt og nyttig
4:  På kalenderen

 

1:  REN møte 7. mars,
     Universitetet i Oslo, Helga Engs Hus 09.00 – 15.30


Som tidligere annonsert blir vårt neste medlemsmøte 7. mars, og stedet er Helga Engs Hus (Pedagogisk Fakultet) på Universitet i Oslo. Denne dagen skal vi diskutere spill og simulering og hvilke muligheter det gir for læring. Spill og simulering har lenge blitt kalt "The next generation of e-learning" og vi skal se på noe av det som kommer og hva som skal til for å ta det i bruk.

Vi har lenge sett simuleringer, både de store som eks. fly og båtsimulatorer, men også forholdsvis enkle for å simulere eks programvare eller ulike forbruker kalkulatorer. Det vi tror kommer mer og mer er verktøy hvor vi kan simulere og trene oppgaveløsning sammen med andre.

Det er mange som har brukt spill som utgangspunkt for e-læring. Vi har sett mange produksjoner som har brukt eks. brettspill som forbilder og de har vært både gode og lærerike. Men det er også interessant å se den voldsomme interessen for "multiplayer spill" hvor mange spiller sammen over Internett. Et eksempel på et slikt spill som også har fått mye mediaoppmerksomhet er "World of Warcraft" (www.worldofwarcraft.com). Og det finnes mange lignende typer spill og for alle plattformer, både PC og spillkonsoller som Xbox, Playstation og de andre. Dette er rene underholdningsspill hvor de klarer å nærmest "lime" spillerne til skjermen og hvor vi antar at det er den "usosiale hengslete ungdommen" som tilbringer mye av sin tid. Et annet eksempel er et spill som henvender seg til en helt annen målgruppe, SecondLife (www.secondlife.com). På kort tid har det fått over 3,6 millioner "innbyggere" og det er blitt en stor møte og markedsplass. På vårt møte skal vi diskutere noen av disse fenomenene og hvilke muligheter noen av disse nye møteplassene kan gi i forhold til læring.

Foreløpig Program: (For oppdatering, sjekk våre medlemssider)

08.30 – 09.00


Registrering og kaffe


09.00 – 09.15


Velkommen


09.15 – 10.00
Introduksjon til dagens tema. Hva er spill og simulering til læring vs underholdning, og et raskt overblikk over markedet.


10.00 – 10.15


Pause

10.15 – 11.30

SecondLife.
Flere norske bedrifter har etablert seg i SecondLife og vi skal møte to av de. De skal ta oss med på en guidet tour i SecondLife mens de forteller om sine mål og erfaring med SecondLife og de vil gjerne diskutere hvilke muligheter de ser fremover.11.30 – 12.30


Lunch


12.30 – 13.45

Simuleringer
Mediafarm er et selskap som har lang erfaring i å utvikle læringsprogrammet og større installasjoner som eks. simulatorer hvor hensikten er å løse oppgaver sammen, og teknologien brukes som støtte. Vi har tidligere arrangert en REN visning i Minitinget for å vise en arena som Mediafarm har utviklet. På dette møtet skal de diskutere hvordan simuleringer kan brukes. Hva er en god simulator, Hva med context, dette og andre spørsmål knyttet til utvikling og bruk av simuleringer er temaer som Mediafarm jobber mye med og som de vil diskutere med oss13.45 – 14.00


Pause


14.00 – 15.15

Spill
Hva sier markedet, og hva etterspør bedrifter og andre som bestiller læremateriell? Hvem er pådrivere i bruk av spill som læringsform, og hvilke effekter ser vi med bruk av spill til læring. Vi skal høre hvilke erfaringer som finnes og hvilke utviklingstrekk vi ser.15.15 – 15.30

Oppsummering og avslutning


Vi håper og tror på stort engasjement og en lærerik dag. Som vanlig skjer påmelding til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@invanor.no

 

2:  Games and Simulations fra Educause Learning Initiative

Games and simulations provide educators with an opportunity to engage learners in an immersive and interactive environment that requires knowledge, decision-making, and information management skills. However, games and simulations used in teaching and learning can be controversial; their association with play and fun is often considered non-educational. Even so, games and simulations are gaining increasing cultural acceptance. Research suggests that games and simulations can play a significant role in facilitating learning through engagement, group participation, immediate feedback, and providing real-world contexts.

Questions the EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) explores include:

What are student expectations for interaction with course content, and how can games and simulations play a role in fulfilling those expectations?

What types of learning outcomes can be achieved through game play?

Are there particular academic disciplines where games and simulations can be most effective? What about particular learning styles?

What game and simulation technologies are best for education?

What support is needed by faculty to integrate games and simulations in their courses?

Du finner siden med rapporter og eksempler her: http://www.educause.edu/content.asp?page_id=11263&bhcp=1


 

3: Nytt og nyttig

Whitepaper: Enterprise Rapid E-Learning from Mohive  --
What to consider when implementing rapid e-learning in large organisations.


Rapid e-learning has become one of the hottest segments in the training industry. It promises reduced e-learning content creation times and lowered production costs. Many organisations are beginning to explore this concept and implement programs that include a rapid e-learning component.

For many larger organisations, there is some concern about how this concept will fit within their current structure. These larger organisations--or enterprises--have internal processes that make the concept of rapid e-learning a more complex proposition.

This whitepaper addresses some of the key areas that should be considered when creating a rapid e-learning program within a larger organisation.

Last ned rapporten her:
http://r.vresp.com/?Mohive/972a02d3b5/850085/7eac56eef9/450ddc9


FSR and Enlight sign partnership agreement FSR to resell and leverage Enlight software technology to assure optimal end user adoption of clients’ mission critical IT applications and business systems

FSR, the Dutch market leader in e-learning solutions, and Enlight, a  provider of knowledge assurance solutions, announce the execution of a partnership agreement. The agreement enables FSR to market and resell Enlight’s software to its Dutch clients and prospects.


Nytt Helhetlig Læring og Kompetanse fra Mintra.  

I HLK 02-07 finner vi blant annet:

·          Er du en medarbeider eller motarbeider?

·          Nettbasert jegeropplæring  - fra tyrivarme til virtuell verden

·          Suksessfaktorer for grafisk design i e-læring

Du finner mer på www.mintra.no

 

Vi har utarbeidet noen prinsipper for våre møter for at de skal bli den arenaen for læring og kunnskapsdeling vi ønsker i nettverket.

Prinsipper for våre møter:
 

1. Tid i etterkant av presentasjoner for "summing" og deling av kunnskap.
2. Gjennomgang av aktuelle rapporter.
3. Menneske og teknologi. Bruk av metoder som understøtter menneske til menneske og teknologi til menneske.
4. Balanse mellom:
   - Størrelse og type bedrifter/organisasjoner som presenterer  
   praktiske case
  - Forskning    
  - Leverandører
   
5. Legge tilrette for sosial nettverksbygging    Vi minner også om at våre medlemssider er flyttet. Her er den nye adressen:

http://ekstranett.innovasjonnorge.no/ren


4: På kalenderen

Datoer og temaer for medlemsmøter i 2007.

7. mars                  Tema – Spill og simulering
25. april                 Tema – M-learning
6. juni                    Tema – MTO (menneske, teknologi, organisasjon).

                             Dette møte skal holdes i Trondheim

12. september        Tema – Organisering og implementering av læring

14. november         Tema – Lederopplæring

Studietur i oktober  Vi forsøker oss på Washington DC 

 

 

 

 

Learning Experience 2007
When: March 15
Where: Stockholm, Sweden
Web: www.e-learningawards.se


 

HR Messe
When: June 6, 7
Where: Oslo, Norway
Web: www.hrnorge.no


 

 

Tips en venn:

Kjenner du noen du tror kan ha interesse og glede av dette nyhetsbrevet, send det videre.