Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 16, 2005

7. november 2005
Innhold:
1:  The October 2005 issue of LoD Viewpoints has been posted
2:  E-Learning Strategy: Repurposing Content v/Jeff Harris
3:  Enterprise Excellence: Transforming Learning Into Knowledge
4:  Nytt og nyttig
5:  På kalenderen
Det nærmer seg tiden for vårt neste medlemsmøte, med hovedtema kompetansekartlegging og kunnskapsstyring. I tillegg skal vi besøke Minitinget, som er Stortingets lærings og opplevelsessenter. De fleste foredragsholderne er på plass og programmet er snart ferdig.Denne gangen vil vi prøve oss med en tett dialog mellom de som holder presentasjoner og de som er tilhørere. Vi lar våre foredragsholdere holde innlegg av moderat lengde hvor de skal fortelle om erfaringer fra egen bedrift. Vi vil deretter samle alle foredragsholderne til en lang plenumsdiskusjon. Vi håper at denne formen vil bidra til at møtet blir en god arena for kunnskapsdeling om dette temaet. Det er noen få plasser igjen på møtet.  Førstemann til mølla prinsippet gjelder.


1: The October 2005 issue of LoD Viewpoints has been posted

In this issue:

Merger Mania
Recent Developments: All Flash and No Sparkle

Merger Mania
Saba's agreement to purchase Centra, Blackboard's agreement to purchase WebCT, and Huveaux's recent purchase of U.K. content leader Epic are yet more examples of the increasing consolidation changing the shape of the eLearning marketplace. But Oracle's plan to acquire Siebel Systems is also a reminder of the impact that larger players can have on an industry if and when they choose to move.

Recent Developments: All Flash and No Sparkle
Researchers create some of the best eLearning content on the market today using Macromedia's Flash. But around the time of the release of Flash 8, Microsoft announced a new development tool that some commentators are calling a "Flash Killer." Will Microsoft's Sparkle replace Flash as the multimedia tool of choice for eLearning designers?


2:  E-Learning Strategy: Repurposing Content v/Jeff Harris

As a CLO, you have probably incorporated e-learning into your department’s delivery of training or identified it as an approach to help achieve your objectives. In either case, repurposing content is inevitable if you plan to develop custom e-learning content. Defining your strategy to repurpose content is critical to the successful deployment of your e-learning initiatives. To define your strategy and processes, you need to understand the potential benefits and issues offered by repurposing content. Develop a strategy that will help you manage the issues wisely, and you’ll reap the benefits by improving the speed and quality of your team’s content development. Fail to develop a strategy, and you’ll manage them poorly, squander valuable production time and undermine the effectiveness of your e-learning.
Les resten av artikkelen her:
http://www.clomedia.com/content/templates/clo_article.asp?articleid=1109&zoneid=633: Enterprise Excellence: Transforming Learning Into Knowledge

v/Cynthia Scott, Ph.D. & Andrea Huff
Do good ideas go unused in your organization? How many times do people withdraw or disengage because they think no one cares or is listening? What innovative ideas are going un-executed because no one knew about them? Increasingly, organizations are learning the value of harnessing the knowledge from within themselves to provide insight into marketplace trends, innovation and the identification of barriers to high performance. Agile organizations use employee intelligence to scan the environment, focus on the best strategy and shift their actions.
Les resten av artikkelen her:
http://www.clomedia.com/content/templates/clo_article.asp?articleid=1107&zoneid=25


4: Nytt og nyttig

Alliance Apotek skal lære opp ansatte med elæring
Alliance A
potek, en av norges ledende apotekkjeder med 1169 heleide apotek og 16500 ansatte, har signert en avtale med Edvantage group som gir selskapet tilgang til en elæringsportal (LMS) og verktøy for egenutvikling av elæringskurs.
”Med apotek og ansatte over hele landet, og en virksomhet med store krav til kontinuerlig kompetanseutvikling, er dette en viktig satsing for oss”, sier Pia Braathen, Opplæring og utviklingssjef i Alliance Apotek. ”Siden vi startet i 2001 har vi hele tiden satset mye på intern kompetanseutvikling og kulturoppbygging. Nå er tiden moden for å lansere nye læringsformer. Apotek er kunnskapsbedrifter, der det stadig er ny viten som vi ønsker å få distribuert på en effektiv måte til våre medarbeidere. Vi vil benytte både interne krefter som er spesialiserte på ulike områder, og vi vil samarbeide med leverandører og andre andre fagmiljlø”Vi satser på en ganske omfattende intern utvikling av elæringsinhold, der våre interne eksperter vil være nøkkelpersoner. Samtidig vil våre leverandører innenfor legemiddelbransjen utvikle innhold som vi vil formidle til våre ansatte. Som en del av det internasjonale Alliance UniChem er målsettingen å lykkes i den grad at vi kan si ”Look to Norway” når selskapet skal videreutvikle sin elæringsstrategi”, avslutter Pia Braathen.


5: På kalenderen

REN medlemsmøte, 15. november 2005
Det er noen få plasser igjen.
Påmelding til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@invanor.no

e-Læring 2005 – Lyst til læring. 24. november i Oslo
eLæring 2005 setter søkelyset på innovative IKT-baserte læringsløsninger som skaper nye læringsomgivelser og - opplevelser. Løsninger som inspirerer, engasjerer og motiverer – som rett og slett gir lyst til læring. Arrangør:  Abelia og VOX
Mer informasjon og påmelding her:  http://www.abelia-innovasjon.no/elaering2005/

DevLearn 2005 – 16. til 18. november i San Francisco
DevLearn 2005 is the most important event to attend this fall if you are looking for the latest strategies and best-practices for creating stimulating and effective e-Learning that improves knowledge and performance. It will offer you an opportunity to see hundreds of examples of world class e-Learning programs as well as techniques and practical approaches for solving your e-Learning development challenges.
Mer informasjon og påmelding her: http://www.elearningguild.com/pbuild/linkbuilder.cfm?selection=doc.933

NFF Konferanse 6.-7. desember 2005 i Oslo
Utdanning i spenningsfeltet mellom kvalitetskrav og IKT-muligheter.

Mer informasjon og påmelding her:  http://www.nade-nff.no/For mere informasjon ta kontakt med:
Veslemøy Barnes
Prosjektleder
Research and Educational Network (REN)
Innovation Norway
20 California Street 6th Floor
San Francisco, CA 94111-4833
Tel: +1 415 986 0770
Fax: +1 415 986 7875
E-mail: veslemoy.barnes@invanor.nowww.invanor.no/ren