Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 15, 2004

23. juli 2004
Innhold:
1: Medlemsmøte i Tromsø 25. august 2004
2: Online Educa i Berlin 1. til 3. desember
3: Studieturen til Boston 17. til 20. oktober
4: Møte i e-learningforum med tema outsourcing.
5: Nytt og nyttig
6: På kalenderen

Dette nyhetsbrevet blir i hovedsak viet høstens store REN begivenheter. Medlemsmøte i Tromsø, studieturen til Boston og Online Educa i Berlin. På grunn av flybilletter og hotell bestillinger er det viktig for oss å få en oversikt over deltakelse allerede nå.

1: Medlemsmøte i Tromsø 25. august 2004

En liten påminnelse om at vårt neste medlemsmøte nærmer seg. Programmet, som ligger på våre hjemmesider www.invanor.no/ren, bør friste til en tur til Tromsø den dagen. Det begynner å bli tomt for billigbilletter hos flyselskapene, så her gjelder det å være raskt ute og bestille. Vi minner også om at vi har en hyggelig avtale med hotellet der oppe. Påmelding som vanlig til veslemoy.barnes@invanor.no. Hotell bookes av den enkelte, informasjon ligger på våre medlemssider.


2: Online Educa i Berlin 1. til 3. desember

UFD har bevilget penger til støtte for en felles norsk stand på årets store europeiske e-Læringskonferanse. Vi har sendt invitasjon om å delta til de av våre medlemmer som er leverandører og håper at de har anledning til å delta som utstillere på denne konferansen. Vi har i tillegg fått en hyggelig pris for deltakelse og vi har reservert noen rom for norske deltakere i tillegg til de som skal være utstillere. Rom bookes ut på first come – first serve basis, mens en rabatert deltakerpris gis til alle norske deltakere. Kontakt Veslemoy Barnes for ytterligere informasjon på veslemoy.barnes@invanor.no.


3: Studieturen til Boston 17. til 20. oktober

Årets studietur begynner også å ta form. Vi er i full gang med å booke avtaler og kan love at årets tur vil vise noe av det beste innen e-læring på den siden av USA. Vi vil komme tilbake med et fyldigere program etter sommeren, men kan allerede røpe at vi skal besøke MIT OpenCourseWare hvor vi får høre om erfaringer de har i forhold til å legge innhold tilgjengelig på nett. Spørsmål knyttet til opphavsrettigheter, økonomi og teknologi vil bli presentert av staben ved MIT OpenCourseWare. Boston er et populært reisemål spesielt i oktober og vi har reservert 35 rom for våre medlemmer på et OK hotell i Boston sentrum. Disse blir fylt etter “first come, first serve” basis. Til opplysning kan vi nevne at hotellet har trådløs internett. Av erfaring vet vi at det er om å gjøre å bestille flybilletter tidlig for å få gode priser. Hotellet har satt endelig dato for reservasjon til 17. september, etter denne dato vil rommene bli frigjort.


4: Møte i e-learningforum med tema outsourcing

Siste møte i e-learningforum ble holdt på SRI den 22. juli. Møte samlet ca. 25 deltakere og temaet var:  ”Learning Outsourcing: Threats, Opportunities and Challenges in Silicon Valley and Beyond”. Det var et interesant møte med foredrag med perspektiver både fra brukere og leverandører av outsourcingtjenester. I Silicon Valley er det mange som setter likhetstrekk mellom outsourcing og det å flytte tjenester til lavkostland, som eks, India. På møtet ble det diskutert outsourcing mye viderer enn dette, selv om Autodesk fortalte om sine erfaringer med å sette en del av produksjonen av opplæringsmateriell til India. Hovedgrunnen til at bedrifter ønsker å outsource opplæring er for de aller fleste knyttet til økonomi. Bedrifter ønsker å få ned faste kostnader til fordel for variable kostnader og outsourcing kan være en vei å gå. Som foredragsholderne fra Intrepid Learning Solutions sa, så er det toppledelsen de forholder seg til. Opplæringsavdelingen vet i de fleste tilfeller ikke en gang at de kommer til å bli outsoucet før avtalen er underskrevet. Det er også lett for de å komme i kontakt med firmaene, enkel research og analyser av regnskaper før de legger frem et estimat over mulig sparte kostnader er som regel nok til å få i gang en dialog. En annen årsak til at bedrifter ønsker å outsource knytter seg ofte til mangel på fagpersoner, og innen egenproduksjon av opplæringsprogrammer er fagpersoner med kompetanse i pedagogisk design ofte en mangelvare.

Møtene i e-learningforum blir tatt opp på video og lagt ut på nettet, så de som ikke følger sendingen direkte kan gå inn senere og både se og høre presentasjonene på http://www.elearningforum.com/


5: Nytt og nyttig

Ny SRIC-BI Learn On Demand Bulletin.

LoD Bulletin Second Quarter 2004. A Learning Perspective on Customer-Focused Online Communities


6: På kalenderen

Online Learning Conference & Expo, San Francisco, California, October 11-13, 2004.
http://www.onlinelearningconference.com/

European ASTD Conference in Copenhagen 6. til 8. oktober.
http://www.astd.dk/

ePortfolio: Transforming individual and organizational learning.  Konferanse La Rochelle, Franrike 28. og 29. oktober 2004. De er også interesert i mulige foredragsholdere. Konferansensens språk er engelsk.
http://www.qwiki.info/projects/Europortfolio/ep2004/index_html

For mere informasjon ta kontakt med:
 
Trond Markussen
Project Manager
Research and Educational Network (REN)
Innovation Norway
20 California Street 6th Floor
San Francisco, CA 94111-4833
Tel: +1 415 986 0770
Fax: +1 415 986 7875
E-mail: trond.markussen@invanor.no 
 
Veslemøy Barnes
Prosjektkoordinator
Research and Educational Network (REN)
Innovation Norway
20 California Street 6th Floor
San Francisco, CA 94111-4833
Tel: +1 415 986 0770
Fax: +1 415 986 7875
E-mail: veslemoy.barnes@invanor.no 
www.invanor.no/ren