Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 14, 2006

20. desember 2006                   
Innhold:
1:   REN møte 17. januar 2007 og medlemsmøter i 2007
2:   A new Learning on Demand (LoD) report, "eLearning-Industry Report"
3:  A new Learning on Demand (LoD) report, "Virtual Worlds for Learning and Training"
4:   Leadership Development: Moving from Priority to Action
5:   Nytt og nyttig
6:   På kalenderen

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul.


Vi skal i dette nyhetsbrevet fortelle om våre planlagte aktiviteter i 2007. Det blir sikkert et like hektisk år for de aller fleste så datoen for medlemsmøtene er det viktig å sette av i kalenderen. Temaene som er valgt er kommet som innspill fra dere og vi skal legge opp til erfaringsutveksling og nettverking på alle våre møter.

 


1:  REN møte 17. januar 2007 og medlemsmøter i 2007

Neste medlemsmøte i REN er som tidligere annonsert fastsatt til 17. januar 2007. Dette møte blir holdt i Oslo og vi vil komme tilbake til sted. På dette møte vil vi få en god gjennomgang av praktiske case som benytter Kirkpatricks modell for evaluering og måling av effekt på opplæringstiltak. Vi vil sette av mye tid for å diskutere styrker og svakheter ved denne modellen, og ikke minst hva som kreves for å kunne foreta en grundig evaluering og måling av effekten.  Vi håper også å kunne presentere noen som måler og evaluerer ved å bruke andre modeller, så hvis noen har forslag på navn tas de imot med takk. Vi skal også sette av tid til å presentere utvalgte rapporter.

Her er datoer og temaer for medlemsmøter i 2007.

17. januar Evaluering og Effekt av Læring
7.mars Spill og Simulering
25. april M-Learning
6. juni MTO (menneske, teknologi, organisasjon)
Dette møtet holdes i Trondheim
12. september Organisering og implementering av læring
Oktober Studietur - vi forsøker oss på Washington DC
14. november Lederopplæring2:  A new Learning on Demand (LoD) report, "eLearning-Industry Report,"

The Learning-on-Demand (LoD) program's first industry report came in February 2000 with "The Emerging eLearning Industry" and was followed by "eLearning Industry Update 2002" in December 2002. Since then, eLearning has become a standard feature in large and midsize companies around the world, learning-management systems (LMSs) have become so commonplace that they now face commoditization, and key industry players have been through several rounds of consolidation. Although eLearning has not yet achieved the dizzying growth that some people hoped it would, it has performed reasonably well overall, and innovation is still occurring. This report reviews the state of the eLearning industry, examines likely future developments,and discusses implications for learning-technology vendors and enterprise adopters.

Last ned hele rapporten her.


3: A new Learning on Demand (LoD) report, "Virtual Worlds for Learning and Training".

The growing popularity of virtual worlds in recent years--including the dramatic success of the massively multiplayer online game World of Warcraft as well as the rapid growth of Second Life, a visually rich, avatar-mediated three-dimensional virtual environment--is making available new online platforms and technologies that could take online learning and training to the next level, where new and different forms of socialization, communication, and collaboration can take place. This report explores how virtual worlds, and Second Life in particular, may find use in learning and training.

Last ned rapporten her.


4: Leadership Development: Moving from Priority to Action

December 2006 - Josh Bersin skrevet for Chief Learning Officer.
A 2005 survey conducted by Bersin & Associates found organizations spend as much as 30 percent of their corporate training dollars on leadership development. This is no surprise. Around the globe, virtually all market sectors predict shortages of qualified leaders. It is also well-known that leadership skills drive results: High-quality leaders attract high-quality performers, which, in turn, build and grow the organization.

Despite the large investment in leadership programs and initiatives, research shows many companies still struggle to create and implement effective leadership development programs. In fact, corporatewide leadership development is one of the most challenging initiatives a learning organization will ever tackle.

When conducting in-depth, qualitative interviews with 20 companies, Bersin & Associates analysts found organizations shared several common challenges related to the implementation of effective leadership development programs. These include:

Lack of definition.
Little executive support or sponsorship.
Confusion.
Complexity.
Les hele artikkelen her: http://www.clomedia.com/content/templates/clo_article.asp?articleid=1596&zoneid=186


5: Nytt og nyttig

ING Group signs enterprise agreement with Enlight

(Stock Exchange Announcement) ING Group has expanded its collaboration with Enlight through the execution of an enterprise agreement covering Enlight’s Knowledge and Performance Solution. The agreement includes both software and services.

ING Group is a global financial services company of Dutch origin with 150 years of experience, providing a wide array of banking, insurance and asset management services in over 50 countries. The 120,000 employees work daily to satisfy a broad customer base: individuals, families, small businesses, large corporations, institutions and governments. Based on market capitalisation, ING is one of the 20 largest financial institutions worldwide and ranked in the top-10 in Europe.

For more information, please contact

• Øyvind Lundgreen, CEO Enlight AB, Office +46 8 790 39 00, Cell +47 906 94 727, oyvind.lundgreen@enlight.net


Vi ønsker Jotun velkommen som nytt medlem i REN.

 

6: På kalenderen

REN medlemsmøte, Oslo 17. januar 2006 Tema Evaluering

ASTD TechKnowledge
Las Vegas, USA 31. januar – 2. februar 2007

Learning Technologies
31. januar – 1. februar
London, UK
http://www.learningtechnologies.co.uk/

LearnTec
13. – 15 februar
Karlstruhe, Germany
www.learntec.de

Learning Experience 2007
March 15
Where: Stockholm, Sweden
Web: www.e-learningawards.se

HR Messe
6 – 7 juni
Oslo, Norway
http://www.hrnorge.no/