Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 13, 2006

28. november 2006  
Innhold:
1: REN møte 17. januar 2007
2: The November 2006 issue of LoD Viewpoints - SkillSoft Buys NETg
3: Nytt og nyttig
4: På kalenderen   


Vi har nå lagt bak oss høstens store konferanse, Læring med teknologi, arrangert av NFF-NADE og med REN som medarrangør.  Det var mange gode foredrag og vi som var der ble litt klokere innenfor de temaer som interesser oss.  Presentasjonene ble utdelt på en liten minne-pinne til deltakerne og jeg har fått tilbakemeldinger fra foredragsholdere som har blitt kontaktet i ettertid av deltakere for ytterligere og grundigere diskusjoner.  Dette er bra og i god nettverks ånd.

Avslutningsdiskusjonene gikk høylytt rundt bordene og rundbordsformen var også en god måte og dele kunnskap på. For de som ikke var der var temaene som ble diskutert:

  • "Største hindring for bedre læring gjennom teknologi"
  • "Viktigste forutsetning for bedre læring med teknologi".

Disse spørsmålene er vel begge det vi kaller de store 10.000,- kr. spørsmålene og de som løser dette kan leve resten av livet i sus og dus. Vi fikk allikevel diskutert livlig alt fra teknologiens begrensninger og muligheter til menneskenes behov for fysiske sosiale møteplasser.


1:  REN møte 17. januar 2006

Neste medlemsmøte i REN er satt opp den 17. januar 2006. Dette møte blir holdt i Oslo og vi vil komme tilbake til sted.

Temaet for dette møtet er evaluering.
Erfaringer og tilbakemeldinger fra vårt forrige møte var tydelige på at vi må få tid til diskusjoner. Vi jobber med innholdet på dette møtet og inviterer de som mener at de har relevant kunnskap og erfaring til å dele dette. Både Statoil og DnB NOR har satt ned forholdsvis store prosjekter som skal se på effekt av læringstiltak og vi vil få et innblikk i hvordan de jobber og hva de er opptatt av. Begge har tatt utgangspunkt i Kirkpatricks metode for evaluering og jobber nå med å konkretisere læringsmål og utarbeide systemer for evaluering på alle 4 nivåene. Vi vil legge til rette for diskusjoner og erfaringsutveksling og håper så mange som mulig har anledning til å møtes den dagen. Vi kommer som sagt tilbake til sted og fullstendig agenda.


2: The November 2006 issue of LoD Viewpoints - SkillSoft Buys NETg

Both SkillSoft and NETg are major suppliers of catalog content to businesses and government organizations. Both companies also have numerous partnerships with eLearning-tools companies, resellers, consultants, and system integrators. Skillsoft's acquisition of NETg will create a major eLearning player with few direct competitors. However, the increasing use of user-created content and pressure from Indian suppliers will create tough market conditions for this new company. This Viewpoints analyzes the proposed acquisition and discusses implications for Learning-on-Demand clients.

Les hele rapporten her.

3: Nytt og nyttig

Silicon Valley Venture Capital Seminar "Do you have what it takes?"
Mandag 4. desember fra 08.30 til 12.00 i Vika Konferansesenter, Oslo.

Møt Marco DeMiroz fra Selby Venture Partners, Erling Maartmann-Moe fra Alliance Venture og Alf Bjørseth fra Scatec i en paneldiskusjon. I tillegg vil 2 lovende selskaper presentere sitt selskap og sine visjoner til panelet. Dette vil være en god anledning til å lære mer om hva som kreves gjennom å høre på spørsmål fra panelet til disse selskapene. 

Påmelding til Lisbeth Smestad på lisme@invanor.no


Edvantage group sign an e-learning deal with Yara International ASA to use e-learning as part of their Leadership Assessment and Development program

Yara International ASA (Yara) is heavily focusing on development of leaders all over the world. E-learning is one of the tools to support this effort.  

The solution, which has recently been launched, offers 12 courses within 10 different areas of competence. These cover areas, which were identified as important during the assessment process. In addition there are courses in English from EF – Language School and Leadership Articles from PDI. All is integrated and accessible through Edvantage group Learning Gateway solution.


339 Tips on the Implementation of an LMS or LCMS,  FREE Digital Book....
..is an amazing collection of tips from hundreds of your professional colleagues. Nowhere will you find a more comprehensive set of tips that you can use to improve your LMS and LCMS implementation efforts. This eBook is available for everyone regardless of their affiliation with The eLearning Guild - so don't hesitate to tell all your colleagues about it!

Last ned boken her: http://www.elearningguild.com/pbuild/linkbuilder.cfm?selection=doc.1300 


Gartner Research, a leading IT analyst, recently published an official report called "Use Simulations to Ensure Successful Application Rollouts". Sponsored by Kaplan IT Learning:

Rapporten kan lastes ned her: http://www.stt-global.com/ads/gartner/gartner.asp?cmpid=buzz&date=nov274: På kalenderen

Juleseminar med Edvantage Group
7. desember 2006
Program og påmelding

REN medlemsmøte, Oslo 17. januar 2006
Tema:  Evaluering

ASTD TechKnowledge
Las Vegas, USA 31. januar – 2. februar 2007