Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 12, 2006

31. oktober 2006  
Innhold:
1: Læring med teknologi – fleksibilitet og samhandling, Konferanse 16. og 17. november
2:  A new Learning on Demand (LoD) report, "The Role of Technology in Sales Learning and Training,"
3: The September 2006 issue of LoD Viewpoints, Blackboard's Patent and Open-Source Learning Software
4: Nytt og nyttig
5:  På kalenderen
Årets studietur til Dublin er nå historie.  Vi som var der kommer til å huske den som en god og hektisk rundtur i mye av hva Dublin kan by på av organisasjoner, universitet og bedrifter med spennende prosjekter innen e-læring. De fleste av oss fikk sikkert noen ideer vi kan ta med videre og med litt bearbeiding sette i system i vårt eget arbeid.

De fleste presentasjonene ligger tilgjengelig på våre medlemssider, så det er bare å gå inn der for å gjenoppleve høydepunktene.

Vi er veldig fornøyde med tiblakemeldingene fra turen, det kom mange konstruktive innspill for å gjøre de neste studieturene enda bedre. For med 3 dager til rådighet og mange som gjerne ville dele sin kompetanse med oss ble det et hektisk program.


1:  Læring med teknologi – fleksibilitet og samhandling, Konferanse – 16. og 17. november 2006!


Norsk Forbund for Fjernundervisning og Fleksibel Utdanning, NADE/NFF, avholder sin store konferanse hos Telenor på Fornebu de dagene. REN er med som samarbeidspartner på konferansen og våre medlemmer får 10% rabatt på deltakeravgiften. Programmet for denne konferansen er spennende og burde være av interesse for oss. Så vis deres interesse, meld dere på – så snakkes vi på Fornebu.

Oppdatert program finner dere på http://www.nade-nff.no/.  Fra programmet kan vi nevne kort noen høydepunkter som:· 

  • Menneske og teknologi ved antropolog Anne Kirah, Microsoft.· 
  • Digital historiefortelling, mange muligheter med bruk av multimediaproduksjoner· 
  • e-Samfunnet – utfordringer i å øke den digitale kompetansen· 
  • Opphavsrett i den digitale verden· 
  • Hvordan tilrettelegge for læringsprosesser med hjelp av virtuelle læringsarenaer· 
  • Bruk av blogg, wiki og podcasting i læring· 
  • Kreativ bruk av LMS

2:  A new Learning on Demand (LoD) report, "The Role of Technology in Sales Learning and Training"
The Role of Technology in Sales Learning and TrainingMany publications of the Learning-on-Demand (LoD) program address the role of technology in learning and training in the extended enterprise. A recent report, Improving Business Performance through Partner Learning, examines the role of learning in business partnerships, including channel partners (indirect sales force). The current report complements our earlier analyses by focusing on one of the key customer interfaces: the direct-sales force. Arguably, in this place in organizations, learning and training can have the greatest business-performance impact, because even incremental improvements in the efficiency or effectiveness of the sales force can significantly increase revenue.

Les hele rapporten her.  3: The September 2006 issue of LoD Viewpoints, Blackboard's Patent and Open-Source Learning

SoftwareBlackboard's recent course-management system patent has generated alarm across the eLearning industry and is at odds with the trend toward greater use of open-source software in learning. Oracle is dealing with open source in a quite different way--by contributing to open-source LMS Sakai. This Viewpoints reviews these developments and discusses implications for the eLearning industry.

Les hele rapporten her.4: Nytt og nyttig

Felles norsk initiativ på Online Educa

Også i år vil det bli satt opp en felles norsk stand under logoen e-Norway på Online Educa i Berlin. Denne messen er årets store begivenhet i europeisk målestokk innen e-læring. For mer informasjon se her.


New 22-page paper on team-based content creation, written by Bersin & Associates, is available for complimentary download

Mohive is pleased to announce the availability of a whitepaper titled “Team-based Content Creation: What Works®”. This whitepaper, written by Bersin & Associates, describes how the Nordic insurance company, If Insurance, was able to reduce costs by 50% and drastically reduce time to market for e-learning.This paper also addresses key trends occurring in e-learning and the rapid deployment of organizational information throughout a global business. Two business challenges identified were:· 

  • How best to speed the process of content development in an environment in which knowledge quickly becomes outdated, and; · 
  • The need for courseware that can be easily translated to multiple languages and adapted to represent the insurance and regulatory practices and product offerings across multiple countries.
Last ned raporten fra: http://www.mohive.com/.


Edvantage group signs important multi year agreements in the Benelux

Edvantage group signs e-learning solutions agreements with Orbotech, Docs-international, FastLane / LearnWise and Calco-IT. The agreements include Edvantage group Learning Gateway, Services, and standard content such as Skillsoft, Toolwire, Auralog and MediaPlus delivered in a turnkey solution. Total value 2,5 MNOK


Oktoberutgaven av E-postmagasin om Helhetlig LÆRING og KOMPETANSE
Mintras populære e-postmagasin kan du abonnere på ved å besøke http://www.mintra.no/.  5: På kalenderen 

Læring med Teknologi – Nasjonal Konferanse i Expo Telenor, Fornebu 16. og 17. november 2006
NFF/NADE  i samarbeid med REN, NTNU, UiO, Telenor, HiA, NKS og Norgesuniversitetet.
http://www.nade-nff.no/ 

Online Educa – Berlin 29. november – 1. desember 2006
http://www.online-educa.com/

ASTD TechKnowledgeLas Vegas, USA 31. januar – 2. februar 2007  F


For mer informasjon, ta kontakt med:
Veslemøy Barnes
Prosjektleder
Research and Educational Network (REN)
Innovation Norway
20 California Street 6th Floor
San Francisco, CA 94111-4833
Tel: +1 415 986 0770
Fax: +1 415 986 7875 E-mail: veslemoy.barnes@invanor.no
www.invanor.no/ren