Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 12, 2004

28. mai 2004
Innhold:
1. REN på ASTD konferansen i Washinton DC
2. Targeting Training Through Skills Testing
3. Harnessing the Power of Action Learning
4. Felles norsk stand på Online Educa i Berlin i desember.
5. Nytt og nyttig
6. På kalenderen
1. REN på årets Internasjonale ASTD konferanse i Washington DC

Årets største og mest omfattende konferanse og utstilling innenfor bedriftsopplæring var ASTD (American Society for Training & Development) konferansen. I år var det jubileum siden ASTD feiret sine 60 år. Konferansen var i år lagt til Washington DC i perioden 23. til 27. mai. Dette var et gigant arrangement. Med nesten 9.000 deltakere fra 78 land, over 300 foredrag og over 350 utstillere. Flere land stilte med store delegasjoner, blant annet var det over 320 deltakere fra Taiwan. De hadde også en egen felles stor stand på utstillingen og viste flere interesante e-læringsprodukter. Danmark stilte også en forholdsvis stor delegasjon, det er også etablert en egen avdeling av ASTD i Danmark.

Det store ordet på denne konferansen var ”performance”. Temaet for årets konferanse var ”Learn – Perform – Succeed”. Dette er ikke et nytt ord for de som har fulgt med i utviklingen av e-læring men nå er det overalt. Det dukker opp i ulike sammenhenger som ”workplace learning and performance” og performance improvement. Evaluering og ROI var også store temaer og ble godt dekket gjennom mange foredrag.

Henry Mintzberg, sosiolog, professor ved McGill University i Canada og en sterk kritiker av businesskolene som utdanner MBA's (Master of Business Administration) var en av flere keynote speakere. Han har nettopp gitt ut en ny bok kalt "Developing Managers, Not MBAs" der han både argumenterer for dette synet og viser hvordan han gjør det.

Peter Senge, grunnlegger av SoL nettverket og mest kjent for boka "The Fifth Discipline" var også på talerlisten. Tittelen på sesjonen hans var  "Global Learning - Learning Together for a Sustainable Future". Han snakket om organisasjoners sosiale og miljømessige ansvar.

Dere kan finne mer informasjon på http://www.astd.org/

 
2. Targeting Training Through Skills Testing

Denne artikkelen, som er skrevet av Oliver W. Cummings har vi klippet fra siste nummer av Chief Learning Officer.

Business leaders face a challenge when hiring new employees: how to get the best possible fit between the people they hire and the jobs that the new employees will perform. Two approaches to achieving this “perfect fit” are hiring-based and training-based. A hiring-based option involves making the most informed decision possible based on an applicant’s background, skills and experience, while a training-based option involves training incumbent employees into their jobs.

For the manager trying to find the most effective way to make hiring and training decisions, part of the answer lies in foundational skill assessment. Foundational skills are the skills needed to some degree in every job—skills such as reading, writing and math. Many companies use personality and skill tests in the hiring process. You can’t change an employee’s personality—at least, not without the help of deep psychotherapy, religious conversion or brain surgery. But it is relatively easy to change a skill level, provided you use training that is well designed and targeted to the specific skills that need improvement.

Effective employee development starts with selecting employees who have foundational skills that can be built upon, so linking skill testing with training should start at the employee hiring and selection stage. This is why CLOs should be a part of the human resources selection planning process, HR professionals need to understand and participate in skill development, and both groups need to be clear about the factors, including skills, for which they will select and train. Technology, in the form of computer-based testing, learning and knowledge management systems, helps by giving learning professionals quicker analysis of skill gaps and training targets and by managing the flow of information about company and employee needs, knowledge and performance over time.
Les resten av artikklen her:


3. Harnessing the Power of Action Learning

Fra siste utgave av medlemsbladet til ASTD – TD Magazine har vi tatt denne artikkelen om action Learning, skrevet av Michael Marquardt.

Action learning offers a unique and amazing power: Simultaneously, it solves difficult challenges and develops people and organizations at minimal cost. How does it do that? By integrating a problem, an action learning group, an action learning coach, a questioning process, and a commitment to learning, and by following these steps:

● Form a group.
● Present a problem or task to the group.
● Reframe the problem.
● Determine goals.
● Develop action strategies.
● Take action.
● Capture learning.
 
The dynamic interactive process used by action learning groups at companies such as GE and Boeing allows them to see problems in fresh new ways. Those groups would agree that action learning works because it interweaves a wide array of organizational, psychological, sociological, and educational theories with elements of ethics, political science, engineering, and systems thinking.

Artikkelen kan lastes ned her:


4. Felles norsk stand på Online Educa i Berlin i desember 2004

”ONLINE EDUCA BERLIN”  - 1 – 3 DESEMBER 2004
10th International Conference on Technology and Supported
Learning & Training.   http://www.online-educa.com/

OEB – er en av de største og viktigste internasjonale e-lærings konferanse i sitt slag og samlet ifjor nesten 1500 deltagere fra både utdanningssektoren, offentlig forvaltning og næringsliv, og har dermed et meget bredt fokus. Konferansens brede appell er svært attraktiv for både store og små aktører i bransjen.  Vi tror derfor at norske
leverandører vil  profitere på et felles norsk fremstøt!

I 2003 satset Finland og Nederland stort; De hadde noen av utstillingsdelens største stands med epresentanter fra mange forskjellige organisasjoner, bedrifter og utdanningsinsitusjoner.  Både Finland og Nederland er bekreftet som like store deltagere i 2004.

De norske organisasjonene som har hatt innledende kontakt om et felles
fremstøt er Norges Forbund for Fjernundervisning NFF
REN – Research and Educational Network
Norgesuniversitetet
Innovasjon Norge.

NFF og Norgesuniversitetet har gått sammen om å søke UDF og NHD om finansiell støtte til deltagelsen , og det er å håpe at søknaden blir innvilget og tilsagn gitt så snart som mulig og senest innen utgangen av juni måned. 

Les hele invitasjonen til deltakelse på www.invanor.no/ren


5. Nytt og nyttig

Vårt neste medlemsmøte blir som tidligere annonsert holdt på Holmen Fjordhotell fra lunch 16. juni til lunch 17. juni.

I tillegg til tidligere annonsert program blir det et innlegg fra Norsk Regnesentral innen temaet evaluering. Pedagog og sjefsforsker Ivar Solheim vil holde et innlegg om gevinstrealisering med vekt på hvordan elæringsfeltet kan dra nytte av metoder og teknikker som er brukt tidligere i andre sammenheng. De planlegger også et nytt forskningsprosjekt om gevinstrealisering av e-læring i bedrifter og vil også presentere planer og ideer til dette prosjektet.

Programmet finner dere på www.invanor.no/ren . Påmelding gjøres til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@invanor.no. Bestilling av hotellrom gjøres direkte mot hotellet.  Ved påmelding vennligst gi beskjed om du blir med på lunsjene og middagen.  (Deltakerne betaler selv for måltidene).


Det norske E-standard prosjektet har en god del nyttig informasjon og gode diskusjoner på sin hjemmeside. På http://www.estandard.no/ finner du diskusjoner, tidspunkt for møter etc.


White paper fra SABA
Improving Sales Performance: Maximize Employee Success to Sell More!
This White Paper introduces the Peak Performance System - a highly-respected and battle-tested approach with demonstrated results in engaging employees and focusing them on the execution of the skills required to achieve peak performance. It will introduce you to a number of organizations that have successfully leveraged the system to produce extraordinary results. And it will show you how you, too, can develop your sales team to outperform the competition under and conditions.
Last ned fra: http://www.saba.com/solutions/white_papers/improving_sales_performance.asp

White paper fra IBM
Find out how learning in the future will empower learners to shape their own learning experiences. Plus, learn how IBM can help your organization prepare now to leverage these changes for maximum advantage in the future!
Rapporten kan lastes ned her: http://www.ibm.com/learning

6: På kalenderen

Medlemsmøte i REN 16. og 17. juni 2004, Holmen Fjordhotell i Asker.

Medlemsmøte i REN i uke 35 - 2004, 24. eller 25. august.

Årets studietur i REN avholdes i uke 43, 18. til 20. oktober til Boston

Online Learning Conference & Expo, San Francisco, California, October 11-13, 2004. http://www.onlinelearningconference.com/

European ASTD Conference in Copenhagen 6. til 8. oktober.
http://www.astd.dk/

For mere informasjon ta kontakt med:
 
Trond Markussen
Project Manager
Research and Educational Network (REN)
Innovation Norway
20 California Street 6th Floor
San Francisco, CA 94111-4833
Tel: +1 415 986 0770
Fax: +1 415 986 7875
E-mail: trond.markussen@invanor.no 
 
Veslemøy Barnes
Prosjektkoordinator
Research and Educational Network (REN)
Innovation Norway
20 California Street 6th Floor
San Francisco, CA 94111-4833
Tel: +1 415 986 0770
Fax: +1 415 986 7875
E-mail: veslemoy.barnes@invanor.no
www.invanor.no/ren