Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 10, 2007

4. desember 2007         
Innhold:
1: Rapporter fra Virtual World Consortium
2: REN møter i 2008
3: Nytt og nyttig
4: På kalenderen

 

1: Rapporter fra Virtual World Consortium

Virtual World Consortium er et nettverk i regi av SRIC-BI, hvor REN er medlem. Vi har i en periode lagt ut rapporter og nyhetsbrev fra dette nettverket på våre medlemssider. Du finner de under linken SRI rapporter. Vi har nå lagt ut 6 nye rapporter fra VWC. Her er informasjon om nettverket klippet fra deres hjemmeside. 

Welcome to Virtual-Worlds Consortium for Innovation and Learning

The SRIC-BI Virtual-Worlds Consortium (VWC) is a global network of thought leaders and early adopters of virtual worlds. VWC helps its members to explore and exploit opportunities along the value chain through workshops, one-to-one discussions, and research publications.

Members are vendors, users, and decision makers from large and small companies and government bodies in the United States, Asia, and Europe who seek new insights around emerging opportunities. These opportunities may take the form of new VW platforms or related services, subscription revenues, or the use of VWs to make internal or external business-process improvements.VWC uses a broad definition of virtual worlds that includes well-known virtual worlds such as Second Life, Active Worlds, and There, as well as massively multiplayer online games (MMOGs) such as World of Warcraft and Runescape. Our definition also includes private 3-D virtual environments used by enterprises for training, collaboration, and other purposes.


2:  REN møter i 2008

Vi har nå satt opp møteplanen for 2008. Som kjent ble REN etablert i 1998 og vi skal feire vårt 10 års jubileum på vårt mai møte neste år. Vi har satt opp hva tema skal være på de første møtene og vi ber om tilbakemelding på andre aktuelle temaer og ikke minst forslag på foredragsholdere.

Onsdag 13. februar - egenproduksjon av e-læring. Dette er et tema vi har fått flere ønsker om å sette på agendaen. Det er etter hvert mange programmer tilgjengelig for egenproduksjon av e-læring fra forholdsvis enkle malbaserte verktøy til mer avanserte programmeringsverktøy. Det er også mange som produserer hele eller deler av sin e-læringsportefølje selv. Hvor og til hva passer det best med egenprodusert, og hvor og til hva er det best å kjøpe? Dette er spørsmål vi tar opp til diskusjon og forsøker å finne de muligheter og begrensninger (hvis det er noen) som er knyttet til egenproduksjon.

Onsdag 2. april - Digital storytelling. Alle husker vi de gode historiene. Vi har også sett en del gode eksempler på digital storytelling. Mange av de eksemplene vi husker best er laget med forholdsvis enkle hjelpemidler. Vi skal på dette møte jobbe oss gjennom temaet og lage våre egne digitale fortellinger.

Onsdag 28. mai - Vi feirer oss selv med "best of.." og middag

Onsdag 17. september

Studietur til San Francisco i uke 42 fra 12. til 16. oktober

Onsdag 19. november


3: Nytt og nyttig

Josh Bersin fra Bersin and Associates har skrevet denne interessante artikkelen om utviklingen og behovet for social network software I bedrifter.

Corporate America Meets Facebook

If you've got teenagers around your home, you've likely seen Facebook, the social networking system that's an almost obligatory part of teenage life these days. Get ready to start taking lessons.

For some time, HR and learning executives have been talking about the value of social networking and collaboration. But, few companies have been able to put talk into widespread practice. That could change quickly. Several up-and-coming vendors now offer networking platforms tailored specifically to business.

Such systems have the potential to solve many problems:

  • They can create comprehensive employee directories for formal and informal networking and collaboration.
  • The systems give companies a way to quickly and efficiently identify employee candidates for new roles and projects.
  • They can serve as career planning systems to help employees find new positions and opportunities.
  • Employees can use them as a just-in-time learning resource when they need to find others with particular knowledge or skills.
  • They can integrate with performance management and talent management systems and provide access to information such as performance ratings, career history, languages, preferences, career interests, and more.
Les hele artikkelen her: http://www.bersin.com/tips_techniques/07_nov_socialnetwork.asp


Edvantage group earns Deloitte Technology Fast 500 ranking as one of fastest growing companies in EMEA

London, November 27, 2007 – Edvantage Group, a pioneer in e-learning solutions, accounces today that it has been awarded a place amongst the winners of Deloitte’s Technology Fast 500 EMEA 2007 program.  The program recognizes technology companies that have achieved the fastest rates of annual revenue growth in Europe, the Middle East and Africa during the past five years.

Edvantage Group’s revenue growth rate of 844 percent from 2002 to 2006 secured the company a ranking of 209th overall for the region and placed the company in the top 10 overall in Norway on the Deloitte Fast 50.


4: På kalenderen

Juleseminar i Edvantage Group
Tirsdag 11. desember, 2007
Program

ASTD TechKnowledge® Conference & Exposition
February 25-28, 2008, San Antonio, Texas
http://www.astd.org/content/conferences/techknowledge/

Strategies and Techniques for Implementing Social, Collaborative, and 3D Learning (Virtual Worlds),  Online | December 13 & 14, 2007
http://www.elearningguild.com/content.cfm?selection=doc.755