Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 1, 2010

20. januar 2010

Vi ønsker alle våre medlemmer et godt og begivenhetsrikt år. 2010 blir også et interesant år i REN perspektiv, med flere gode medlemmøter og studietur.

Vi har endret møtedager på årets første medlemsmøter, nye dager er:
18. februar og 14. april.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrrangere showdag for e-læring 26. mai. Vi håper at enda flere produsenter enn i fjor kommer og viser sine programmer, så vi virkelig får se bredden av norsk e-læringsproduksjon.

Innhold:
1:        REN medlemsmøte 18. februar 2010 – Tema LMS
2:        REN møte 14. april – Tema Spill og læring
3:        Nytt og nyttig
4:        På kalenderen
1: REN medlemsmøte 18. februar 2010  -  LMS

På oppfordring fra flere av våre medlemmer vil tema på årets første medlemsmøte være LMS. Dette er et tema som vi jevnlig tar opp, og denne gangen skal vi legge opp møtet som en god diskusjonsarena hvor vi diskuterer mange av aspektene rundt LMS. Bersin har det siste året publisert flere artikler, rapporter og presentasjoner om dette temaet og det er mye interesant lesing. Vi tar opp mange av de temaene som Bersin tar med i sine publikasjoner og diskuterer disse med bakgrunn i våre egne erfaringer. Hensikten er å dele erfaringer og de valg som har ledet frem til de løsninger vi har i dag.

Møtet blir holdt i lokalene til Innovasjon Norge i Akersgaten. Møtet starter 09.00 ov varer frem til 15.00. Påmelding til Veslemøy Barnes på mail til veslemoy.barnes@innovasjonnorge.no. Oppdatert agenda legger vi ut på våre websider.

Nedenfor er det listet opp noen elementer vi ønsker å ta opp til diskusjon:

Hvilken rolle har LMS og hva brukes det til

o       Administrere formell læring og pålagte kurs?

o       Administrere e-læring og online dokumentasjon?

o       Administrasjon av opplæring for kunder og partnere?

o       Administrere og fasilitere sosial læring?

o       Tilpasset Talent Management strategi?

o       Tilpasset HR strategi og portal strategi?

Organisering og eierskap til LMS

o       Styringsstruktur og roller

o       Budsjett og betaling

o       Administrasjon og support (sluttbruker, teknisk)

 Standarder

o       Datakonsistens på kursnavn, metadata etc. (søkbarhet)

o       Integrasjon av innhold

o       Rapporter

o       3. parts verktøy

Integrasjon med

o       Talent Management systems

o       Social Software

o       Blended Learning


2: REN møte 14. april – Tema Spill og læring

Som vi hørte på fjorårets studietur fra The NYU Games for Learning Institute (G4LI), http://g4li.nyu.edu/about.html, er det viktig å spille selv for å forstå spill, så denne dagen inviterer vi til å prøve ulike spill for så å ta en faglig diskusjon om læringsutbytte i de ulike spillsjangere. Vi tar gjerne i mot tips og forslag på hvem som kan være ”guide” på ulike plattformer og spill.


3: Nytt og nyttig

Nye rapporter fra Bersin; www.bersin.com. Husk at medlemsskap i REN gir fri tilgang til alle rapporter fra Bersin.
·         The Corporate Learning Factbook® 2010: Benchmarks, Trends and Analysis of...

·         Workday: A New Approach to Human Resource Management

·         Engaging New Hires in the Company Culture: Vestas Wind Systems Creates...

·         Leadership Development Factbook 2009: Benchmarks and Analysis of...

·         Best Practices in Onboarding a Multigenerational Workforce

·         Talent Management Systems 2010: Market Realities, Implementation...

·         Talent Acquisition Systems 2010: Facts, Practical Analysis, Trends and...

Learning in 2010 by Elliott Masie
As we head into 2010, many, if not most, in the learning and development community are anticipating at least some level of change. Here, I present a list of predictions for the world of learning in 2010 — a combination of actual trends that we are tracking at The Masie Center as well as some early data points that could affect learning’s impact.

·         Compliance weariness, push back and alternatives:

·         Designable and actionable social networks:

·         Video annotation and editing made simple:

·         Skype, Google and Microsoft video come to work:

·         Project-based learning grows:

·         New, thinner, cloud-based learning systems:

Les hele artikkelen her: http://www.clomedia.com/columnists/2010/January/2839/index.php

Getting the Most From Your LMS
Implementing your new LMS, learning it, and getting it to do everything you want is hard work- and it takes plenty of advance planning, according to users and experts.


According to original research conducted by Elearning! magazine in June 2009, corporate users of learning management systems (LMSs) are not always happy. 

In the Elearning! research, survey participants were asked to rank their current LMSs for reliability, scalability, cost and other factors. On a scale of 1 to 4 — 4 being excellent — all the scores were in the 2.75 to 2.25 range. “There were a few stand outs,” reports Catherine Upton, Elearning Magazine's Publisher. “Cornerstone OD, GeoLearning and Learn.com all scored at the higher end of the scale.” What are these providers doing to account for this difference in satisfaction? Here’s what users and industry experts recommend.

Les hele artikkelen her: http://www.2elearning.com/solutions/learning-talent-systems/top-stories/top-stories-item/article/getting-the-most-from-your-lms.html


4: På kalenderen

REN Medlemsmøte 18. Februar
REN Medlemsmøte 14. April
REN Showdag for e-læring 26. mai

Bersin & Associates, Impcat 2010 – April 6-8, Renaissance Vinoy Resort & Golf Club, St. petersburg, Florida  - http://impact.bersin.com/Default.aspx

Training 2010 Conference & Expo
Feb. 01 - Feb. 03, 2010
www.TrainingConference.com , San Diego, California