Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 1, 2007

29. januar 2007  
Innhold:
1: REN møte 7. mars
2: The December 2006/January 2007 issue of LoD Viewpoints
3: Nytt og nyttig
4: På kalenderen

Nytt år og nye muligheter…….. Det er ingenting som tyder på at 2007 vil bli mindre hektisk enn tidligere år, så det var gledelig at så mange hadde anledning til å komme på vårt siste medlemsmøte. Evaluering er et tema som interesserer mange, og de casene som ble presentert ga innspill til mange gode diskusjoner i mindre og større grupper. Vi fikk diskutert betydningen av klare og spesifikke mål, og bruk av den didaktiske relasjonsmodellen i oppbyggingen av opplæringsmoduler. Gjennom de casene vi fikk presentert fikk vi anledning til å diskuterer de utfordringene det er å planlegge og gjennomføre evalueringer på de ulike nivåer og med ulike metoder for evaluering. 

For at de neste medlemsmøtene også skal bli vellykkede trenger vi innspill fra dere på aktuelle case og aktuelle rapporter innenfor de ulike temaene. Har dere forslag så vær så snill å kom med de. På den måten kan vi sammen gjøre våre medlemsmøter til gode læringsarenaer.

Vi har utarbeidet noen prinsipper for våre møter for at de skal bli den arenaen for læring og kunnskapsdeling vi ønsker i nettverket. Disse er:

Prinsipper for våre møter: 

1:         Tid i etterkant av presentasjoner for "summing" og deling

av kunnskap

2:         Gjennomgang av aktuelle rapporter

3:         Menneske og teknologi. Bruk av metoder som understøtter

menneske til menneske og teknologi til menneske

4:         Balanse mellom:

-   Størrelse og type bedrifter/organisasjoner som presenterer

    praktiske case

-   Forskning

-   Leverandører

5:         Legge til rette for sosial nettverksbygging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi minner også om at våre medlemssider er flyttet.  Her er den nye adressen: www.innovasjonnorge.no/ren1:  REN møte 7. mars

Neste medlemsmøte i REN er som tidligere annonsert fastsatt til 7. mars 2007. Dette møte blir holdt i Oslo og vi vil komme tilbake til sted. Temaet på møte blir spill og simuleringer. Vi forsøker å finne gode historier og eksempler på hvordan spill og simuleringer kan bidra til effektiv læring, og den utviklingen som er innenfor dette feltet. Vi vil spesielt se på muligheten det gir til å trene samhandling.  Hold av datoen, så kommer vi tilbake med mer utfyllende program.

 

 

2:  The December 2006/January 2007 issue of LoD Viewpoints

 

2006: The Year in Review

This special Viewpoints for December 2006 and January 2007 reviews key developments during 2006 and discusses upcoming developments for 2007. Mergers and acquisitions continued to reshape the eLearning industry in 2006, with content and service companies joining tools companies in consolidation activity. Organizations started to move a greater proportion of their content development in-house as both rapid eLearning and a growing number of Web 2.0 authoring and publishing tools put content creation in the hands of the subject-matter experts and end users. Open source software saw increased support in higher education but failed to attract significant numbers of enterprise adopters, and interest in virtual worlds (particularly Second Life) grew steadily during 2006.

Hele rapporten kan leses på våre medlemsider.

 

3:  Nytt og nyttig

 

Helhetlig LÆRING og KOMPETANSE nr 1 . 2007 fra Mintra. Denne kan dere abonnere på ved å besøke Mintras hjemmeside. Innholdet i dette nummer er blant annet:

-  Integrerte Operasjoner i Statoil - en organisasjon i endring
-  Utdanning for fremtiden
 


Rapport fra Paradigm Learning - Beyond Talent Development: 
Managers as Talent Leaders

In this white paper, you will learn:

·          How front-line managers need to establish their own leadership
role in talent development


·          Why the holistic approach to talent development is the
“new thinking of talent leadership”


·          Why retaining engaged employees is never easy,
but necessary


·          How to empower employees by expanding, transferring and
letting go


Rapporten kan lastes ned her: http://www.paradigmlearning.com/ASTD1226/TalentLeadershipPaper.asp

 

Nettskoleavisen til NKI. Den kan leses i sin helhet her: http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?artid=1356.
Her kan dere blant annet lese om:

·          Internasjonal oppmerksomhet om NKIs Læringspartnere

·          Oppgavene er viktige i NKIs nettkurs

·          Forbedring av talende nettsider

 

4:  På kalenderen

 

Datoer og temaer for medlemsmøter i 2007.
7. mars                  Tema – Spill og simulering
25. april                 Tema – M-learning
6. juni                    Tema – MTO (menneske, teknologi, organisasjon).

                             Dette møte skal holdes i Trondheim

12. september        Tema – Organisering og implementering av læring

14. november         Tema – Lederopplæring

Studietur i oktober  Vi forsøker oss på Washington DC

Learning Experience 2007
March 15, 2007
Stockholm, Sverige
www.e-learningawards.se


 

HR Messe
June 6, 7, 2007
Oslo, Norway
www.hrnorge.no