Menu


Search query:  

REN Nyhetsbrev nr 8, 2004

Innhold:
1. REN møtet om e-læring og KM
2. Next-Generation Mentoring for eLearning
3. Nytt 5-års program for Digital Kompetanse
4. Nytt og nyttig
5. På kalenderen

1. REN møtet om e-læring og KM

I 2001 uttalte Gartner Group at "in 2 years e-Learning will be a subset of Knowledge Management, or Knowledge Management will be a subset of e-Learning".
 
KM blir vanligvis knyttet mot strategisk planlegging i bedriften, mens e-læring er oftest knyttet til HR eller spesielle forretningsbehov. Det medfører ofte at KM lider under av å være for svakt definert, mens e-læring er for spisset mot et bestemt mål. Kort sagt er KM ledelsens påfunn, mens e-læring er en HR kostnad.
 
Grove overslag over bedriftens kunnskapsstruktur viser at ca. 80 % av all kunnskap finnes som "taus kunnskap". Det er bare ca. 20 % av kunnskapen som er tilgjengelig i dokumentert form. Av disse 20 % er det ca. 80 % som er ustrukturerte data, det er med andre ord kun en liten del som finnes i strukturert form. Denne mengden med ustrukturert og taus kunnskap danner grunnlaget for diskusjonen om tilnærming av e-læring, Knowledge Management og Dokumentforvaltningssystemer. Bedre verktøy for samhandling, "best practice" og automatisk generering av små informasjons og opplæringselementer er noe som kommer. Vi ser en økning av  Social Networking programvare og anvendelse av slike programmer.
 
Disse systemene har som felles mål å levere det rette til den rette i rett tid og i rett kontekst for å gjøre den enkelte i stand til å utføre sitt arbeid på rett måte. Med det utgangspunktet for disse systemene er det naturlig at det blir en sammensmelting.

På bakgrunn av dette ønsker REN å se nærmere på områdene e-læring og Knowledge Management i medlemsmøte hos Telenor på Fornebu, onsdag 31. mars. Prosjektleder for REN, Trond Markussen, vil innlede omkring dette tema før vi hører fra en rekke norske aktører med interessant synspunkter. Fullstendig program og påmelding til neste ukes halvdagsmøte finnes her.


2. Next-Generation Mentoring for eLearning

Bruk av e-læring har ikke erstattet instruktøren, men det har endret instruktørens rolle. E-Learning mentors er høyt kvalifiserte instruktører eller fageksperter som leder den lærende. Mentoring begynner å utnytte samhandlings og kommunikasjonsteknologi for å gi større utbytte for den lærende og det er i ferd med å bli integrert i læringsløsninger.

Denne nyeste rapporten fra SRI Consulting fra februar 2004 er skrevet av Rob Edmonds, og tar for seg nåværende og fremtid bruk av mentorer innen e-læring. Rapporten, Next-Generation Mentoring for eLearning, kan lastes ned her.


3. Nytt 5-års program for Digital Kompetanse
 
Utdanning og Forskningsdepartementet har nettopp lansert sitt program for digital kompetanse 2004-2008. Programmet er en videreutvikling av UFDs tidligere handlingsplaner for IKT i utdanning, og for 2004 skal det brukes rundt 140 millioner kroner på de ulike tiltakene.
 
Programmet har fire satsningsområder:
- Infrastruktur
- Kompetanseutvikling
- Digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer
- Forskning og utvikling
 
Det er satt opp en rekke aktiviteter og delmål under hvert satsningsområde og det er også pekt på særlige utfordringer.
 
Programmet kan lastes ned her:
Program for digital kompetanse 2004-2008 (HTML-versjon)
http://odin.dep.no/ufd/norsk/satsingsomraade/ikt/045011-990066/index-dok000-b-n-a.html
      
Program for digital kompetanse 2004-2008 - PDF-versjon
http://odin.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/09/progr030.pdf

Vedlegg tiltak 2004 i PDF-versjon
http://odin.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/09/Vedle032.pdf


4. Nytt og nyttig

Storavtale i England
Fronter AS har inngått en fireårskontrakt med National College for School Leadership i England for leveranse av 100.000 lisenser av sin nettbaserte samarbeidsplattform. Kontrakten har en minimumsverdi på 15 millioner kroner, og er trolig den største kontrakten en norsk leverandør av nettbasert samarbeidsplattform har inngått noensinne i utlandet. Administrerende direktør Jon Dammann i Fronter vil referere til avtalen i sitt innlegg på REN medlemsmøte på Telenor 31. mars. Les mer om avtalen i denne artikkelen fra Computerworld:
www.computerworld.no/go.cfm?579EE3CD-A2A8-7BF1-0DFE179E78F34EFF&nl=1

Online Enrollment To Reach 1 Million in U.S
Eduventures Inc., a Boston-based research firm, has published a report predicting that total enrollment in U.S. online education programs will hit 1 million by 2005. The report, “Online Distance Education Market Update: A Nascent Market Matures,” found that the majority of U.S. colleges and universities offer some form of e-learning, helping the market grow more than 50 percent in 2002 to reach $3.7 billion. The report also estimates that the growth rate for online education will exceed 30 percent for "a number of years" to come.

New learning models are under scrutiny
Bruk av e-læring og corporate universities (CUs) har i løpet av det siste tiåret endret måten bedrifter driver opplæring. Denne artikkelen fra Financial Times ser nærmere på hvilke tiltak som blir iverksatt for å sikre kvaliteten, og hvilke nye tilbud som har sett dagens lys.
http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/SpecialFullStory&c=StoryFT&cid=1079419779518

At Sterling Bank, Employees Train With the Stars
Texas baserte Sterling Bank har tatt i bruk kjente, men fiktive kunder, når deres online “test bank” benyttes til å lære opp nyansatte i deres systemer. www.learningcircuits.org/2004/mar2004/harris.htm


5. På kalenderen

4th International Conference on Networked Learning
Lancaster University, Storbritannia
5. – 7. april 2004
www.shef.ac.uk/nlc2004

Norsk konferanse om utdanning og læring, NKUL 2004
Om bruk av IKT i undervisning
NTNU, Trondheim
6.-8. mai 2004
www.nkul.ntnu.no

Net Learning 2004
Ronneby, Sverige
10. – 12. mai 2004
www.netlearning.se