Menu


Search query:  

REN Nyhetsbrev nr 7, 2004

Innhold:
1. Møteprogram onsdag 31. mars
2. REN på Training 2004
3. Gratis seminar om Sør-Korea – et spennende marked
4. Nytt og nyttig
5. På kalenderen

1. Møteprogram onsdag 31. mars

Vi har gleden av å offentliggjøre programmet for REN medlemsmøtet onsdag 31. mars. Vertskap for møtet er Telenor, og selve møtet finner sted i Læringssenteret på Fornebu (se eget kart). Tema for møtet er e-læring og Knowledge Managment og vi satser denne gangen på et halvdagsmøte. Vi byr på et variert og spennende program, og rikelig med anledninger til å nettverke. Påmeldinger gjøres som vanlig via e-post til Veslemøy Barnes (veslemoy.barnes@invanor.no).

Program:

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.05 Velkommen
Steinar Bell, Prosjektkoordinator, Innovasjon Norge i Oslo

09.05 – 09.30 Flere systemer og miljøer mot samme mål. Å levere det rette, til den rette, til rett tid og i rett sammenheng
Trond Markussen, Prosjektleder REN, Innovasjon Norge (via videokonferanse fra San Francisco)

09.30 – 10.00 KM og e-læring - Komplementære veier til samme mål?
Roar Arne Fjellheim, direktør, Computas

10.00 – 10.20 Pause

10.20 – 10.50 Kunnskapsforvaltning eller Ustrukturert Læring? - Noen erfaringer fra IBM.
Dag Oliver, IBM Workplace Collaborative Learning

10.50 – 11.10 Kaffe pause

11.10 – 11.45 Hvordan oppnår Telenor Mobile kunnskaps synerger i en global organisasjon?
Nicole Marchand, Knowledge Officer, Telenor Mobile Communications AS

11.45 – 12.15 Siste innlegg – venter på tittel
Jon Dammann, Adm. Dir., Fronter

12.15 – 13.15 Lunsj
Felles lunsj for alle møtedeltakerne. Møtet avsluttes etter lunsj.


2. REN på Training 2004

REN var representert på konferansen Training 2004 Conference and Expo som i år ble holdt i Atlanta i perioden 28. februar til 4. mars. Her følger en liten oppsummering av inntrykk av konferansen, som var et samarbeid med Online Learning Spring 2004, og en av de store konferansene i USA. Den var som navnet tilsier praktisk rettet, med mange foredrag av kategorien – ’Hvordan...’

Konferansen samlet veldig mange brukerbedrifter, hovedsaklig fra østkysten av USA, og det er interessant å observere at de foredragene som samlet flest tilhørere var nettopp de av kategoriene – ’Hvordan…’. Det er tydeligvis et stort potensial og behov for å lære å lage effektive opplæringsprogrammer og presentasjoner. Som et tilbud og hjelp til deltakerne var det delt inn i flere program en kunne følge og som alle ledet til en form for sertifisering.  Av slik program kan vi nevne:
- Return of Investment Methodology Certificate
- Rapid e-Learning Designer Certificate
- Performance Consulting Certificate

IBM var konferansens hovedsponsor, de markedsførte seg med følgende slogan:  ”IBM – creating the future of e-learning.” De hadde flere interessante foredrag om fremtiden for e-læring og som teknologileverandør hadde de fokus på små mobile enheter.

Det var, ikke akkurat overraskende, et veldig stort fokus på testing, evaluering, måling av ’Return of Investment’ (ROI). Det er et virkelig hett tema for tiden og kan sees i sammenheng med en økende outsourcing av opplæringsenheter og tilnærming av e-læring mot Knowledge Management og Digitalt Content Management. Av interessante foredragsholdere på konferansen var også Donald Kirkpatrick, som med sine 4 nivåer av evaluering, står bak dagens mest brukte metode for evaluering av opplæringstiltak.

Utstilling samlet over 130 utstillere innen hele spekteret av opplæring. Den var godt besøkt, og de utstillerne jeg snakket med var godt fornøyd med arrangementet. Det var ikke de store nyhetene på denne utstillingen, det er større forventninger til høstens konferanse som holdes i San Francisco. Av interessante utstillere var M-Learning Pavillion. Det var et samarbeid mellom leverandører og forskningsinstitusjoner innen feltet M-Learning. De hadde i tillegg noen spennende foredrag, det synes som om M-Learning virkelig kommer ut av skuffen. I følge de, blant deres foredragsholdere var Clark Quinn fra Ottersurf – foredragsholder på vår siste studietur, har M-Learning endelig funnet sin kontekst, noe som tidligere har manglet. Ved å kombinere Wireless, som snart finnes på de fleste steder, med høyhastighets mobilteknologi og GPS er det mulig å pushe innhold til små enheter basert på tid og hvor enheten befinner seg.


3. Gratis seminar om Sør-Korea – et spennende marked

Etter mange års intens teknologisatsning, er Sør-Korea blitt verdens mest avanserte IT-land. Tre av fire hjem har 10 Mbps bredbåndstilknytning, 33 millioner har avanserte mobiltelefoner med polyfonisk lyd og kamera. E-handel og e-læring er svært utbredt. Også innen de tradisjonelle industrisektorene satses det tungt, både innen forskning og forretningsutvikling. Myndighetene legger til rette for vekst gjennom langsiktige investeringer og stimulerende konkurransepolitikk. Et eksempel er energisektoren hvor det skal investeres 30 mrd NOK på utvikling av nye energikilder innen år 2015.

Er du interessert i dette Sør-Korea? For å lære av deres erfaringer, eller kanskje du har produkter eller teknologi som du ønsker å nå dette markedet med? Tirsdag 16. mars kl. 08:30 – 10:00 inviterer Innovasjon Norges kontor i Seoul til seminar om mulighetene i det koreanske markedet. Da kan du møte lederen, Morten Westvik og markedsrådgiver Ted Parks, ta del i deres presentasjoner og diskutere mulighetene med dem. Adressen er: Innovasjon Norge, Drammensvn. 40, Solli plass i Oslo (møterom 1). Seminaret er gratis og påmelding (på engelsk) sendes til: ted.park@invanor.no


4. Nytt og nyttig

Ny IDC rapport tilgjengelig
Adaption, Preference, and Practice: A Demand – Side Snapshot of Learning Managemet Systems. Dette er navnet på en rapport fra januar 2004 som er skrevet av Michael Brennan hos IDC, og som ser nærmere på LMS markedet. Både fra brukere og leverandørsiden sitt ståsted. Den er basert på en undersøkelse blant amerikanske bedrifter våren 2003. Rapporten kan lastes ned i sin helhet under ’Fagrapporter’

IDEO: Stanford Center for Interactive Learning
Det kjente design selskapet IDEO var med i arbeidet til utformingen av Wallenberg Hall ved Stanford Center for Innovations in Learning på Stanford University. Deltakerne på høstens REN studietur fikk selv en gjennomgang av de nye lokalene, men for alle andre er denne case studien en fin introduksjon til et spennende bygg hvor det spesielt er lagt til rette for uformell læring. Ta en titt her: www.ideo.com/case_studies/scil

Hefce pulls the plug on UK e-university
Ny artikkel om den britiske storsatsningen UKeU, og hva som er gått galt og hvilke konsekvenser det når får: http://education.guardian.co.uk/elearning/story/0,10577,1162104,00.html


5. På kalenderen

Kompetansepolitikk for voksne - hva er det?
First Hotel Ambassadeur, Drammen
19. - 20. april 2004
www.nade-nff.no

Enterprise Knowledge Management - Europa
Studietur til London, Brussel og Paris
25. – 30. april 2004
www.computas.com

E-Learning content - is content really king?
Novotel London West, Hammersmith, London
26. april 2004
www.bizmedia.co.uk/ELEve.html#king