Menu


Search query:  

REN Nyhetsbrev nr 6, 2004

Innhold: 
1. Avtale om rapporter fra IDC
2. Sosiale nettverk på nett – en forbigående trend?
3. Problemer for UK e-Universities
4. Nytt og nyttig
5. På kalenderen

1. Avtale om rapporter fra IDC

Gjennom en avtale San Francisco kontoret til Innovasjon Norge har signert med analyseselskapet IDC, får medlemmer av REN nå tilgang til rapporter fra dette anerkjente selskapet. IDC regnes som det globalt ledende markedsanalyse og rådgivingsselskapet innen IT og telekom industrien. Over 700 analytikere I 50 land dekker markedene og fortutsier utviklingen innen ulike teknologiområder. Ettersom vår avtale er signert i USA vil hovedfokus i rapportene vi gjør tilgjengelig være fra det amerikanske markedet. Mer om IDC finnes på deres hjemmeside: www.idc.com

Det er svært viktig å understreke at disse rapportene kun gjøre tilgjengelige for REN sine medlemmer, og må ikke under noen omstendigheter distribueres til andre. Dette er et ekstra supplement til våre medlemmer i tillegg til de rapportene som allerede er gjort tilgjengelig gjennom vår avtale med SRI Consulting.

Den første IDC rapporten vi gjør tilgjengelig heter "Better than Blended: Seven Strategies That Work". Denne rapporten, som er skrevet i juni 2003, fokuserer på 7 pedagogiske prinsipper som vil øke læringen og forbedre prestasjonene. Rapporten kan lastes ned .


2. Sosiale nettverk på nett – en forbigående trend?

Web-steder for sosiale nettverk har vært en farsott i USA det siste året, med et utall ulike nettsteder som tilbyr liknende tjenester. Mange av disse nettstedene har fått inn ekstern finansiering (fra venture kapital selskaper), selv uten en tilsynelatende god forretningsmodell. Med navn som Friendster og MeetUp tilbyr disse webstedene mulighet til å koble sammen mennesker på ulike nivåer til ulike formål som vennskap, dating, jobbmuligheter også videre. Men det som for mange var nytt og spennende, har etter hvert blitt møysommelig og tidkrevende, og som så mange andre ’communities’ på nett er problemet å holde folks oppmerksomhet og engasjement oppe. Vi har funnet fram til to gode artikler fra hhv San Francisco Chronicle og Wired som ser nærmere på dette fenomenet og tar for seg noe av grunnen til at det nå ser ut til å være på retur:

CLICKING FOR CONNECTIONS
After big splash, social networking sites try to hold onto users

www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2004/02/09/BUGMD4RAMA1.DTL

Wired: Social Nets Not Making Friends
"Perhaps it was inevitable. A backlash is under way against social networking services like Friendster, as more and more companies crowd to join the latest hot Internet trend."
www.wired.com/news/culture/0,1284,62070,00.html


3. Problemer for UK e-Universities

Deltakerne på REN studieturen til London høsten 2002 ble presentert for UK e-Universities Worldwide (UKeU), et felles initiativ mellom britisk myndigheter, 12 universiteter og det private næringsliv.  For fire år siden uttalte daværende utdanningsminister, David Blunkett, at kunnskapsøkonomien hadde forsterket konkurransesituasjonen for høyere utdanningsinstitusjoner, og at "learning has become big business.”

UKeU var under opprettelse da REN ble presentert for initiativet, som skulle gjøre utdannelse ved britisk universiteter mulig for et globalt betalingsvillig publikum. Istedenfor å lage innholdet selv skal UKeU fungere som en portal og megler for britiske universiteter som ønsker å tilby programmer via nettet. UKeU ble finansiert med £62m fra britisk myndigheter og £5.6m fra Sun Microsystems.

Nå har initiativet støtt på problemer, delvis fordi mange britisk universitet allerede tilbyr online programmer for studenter i andre land, men da utenom UKeU sin portal. Et annet problem er at mange av studentene man trodde ville benytte seg av en slik tilbud over nettet, istedenfor reiser til Storbritannia for å studere.

Nå vurderer det statlige organet Higher Education Funding Council for England en ‘restrukturering’ av UKeU hvor fokus vil være på ‘utvikling av e-læring i universiteter og høyskoler’ framfor å drive som en kommersiell aktør.

Mer om denne saken finns på: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/3494048.stm


4. Nytt og nyttig

REN møte 31. mars
Kjenner du til gode caser som ser på grenseskillet mellom e-læring og Knowledge Management? I så fall hører vi gjerne fra deg med tanke på REN medlemsmøte som skal avholdes i Oslo onsdag 31. mars. Alle som har forslag til innspill bes ta kontakt med steinar.bell@invanor.no eller ringe på tlf: 22 00 25 06.

Online Educa
Som nevnt i forrige nyhetsbrev ønsker Innovasjon Norge å se på mulighetene for en egen norsk utstillerstand på Online Educa konferanse i Berlin i desember 2004. Dette er Europas og en av verdens største konferanser med fokus på e-læring, og mer informasjon om konferansen finnes på: www.online-educa.com/en

I første omgang ønsker vi å høre fra bedrifters som kunne tenke seg å delta på utstillingsdelen av Online Educa i Berlin. For raskt å kunne avklare muligheten for norsk deltakelse ber vi alle interesserte ta (uforpliktende) kontakt med Steinar Bell hos Innovasjon Norge (steinar.bell@invanor.no, telefon: 22 00 25 06), slik at vi snarest kan få en oversikt.

Enterprise Knowledge Management - Europa
Computas AS arrangerer i samarbeid med Den Norske Dataforening og Abelia Innovasjon en studietur til London, Brussel og Paris med fokus på kunnskap, samarbeid og verdiskaping. Deltakere får førstehånds innsikt i beste praksis ved å besøke europeiske virksomheter helt i forkant i måten å styre og fornye kunnskapsressurser på. Du kan lese mer om programmet for studieturen som finner sted i  perioden 25. – 30. april ved å laste ned brosjyre fra www.computas.com

 
5. På kalenderen

The Education Show
NEC, Birmingham, England
11.–13. mars 2004
www.education-show.co.uk
 
Norsk konferanse om utdanning og læring, NKUL 2004
Om bruk av IKT i undervisning
NTNU, Trondheim
6.-8. mai 2004
www.nkul.ntnu.no

eLearning Results
Sestri Levante, Italia
12.-14. mai 2004
www.elearningresults.com