Menu


Search query:  

REN Nyhetsbrev nr. 3, 2011

Innhold
1:  REN studietur til San Francisco uke 41/2011
2:  REN medlemsmøter høsten 2011
3:  Nytt fra Bersin (www.bersin.com)
4:  Nytt og nyttig
5:  På kalenderen

Vi takker dere alle for et meget godt halvår med stor og aktiv deltakelse på medlemsmøter. På showdagen 19. mai var det over 150 påmeldte deltakere, noe som er rekord. På våre medlemsmøter har vi også hatt over 60 påmeldte deltakere på hvert møte. Vi håper på minst like stor interesse på høstens møter og studieturen, vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for at møteplassene skal ha et høyt faglig og interessante temaer.

 

Vi ønsker også våre nye medlemmer velkommen inn i nettverket;

PwC
FMC Kongsberg Subsea
Junglemap
Libendo
Trainor
Storebrand 

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer, og gleder oss til å sees igjen etter en forhåpentligvis varm og solrik sommer.
 

1: REN studietur til San Francisco uke 41/2011 

Årets studietur går som tidligere annonsert til San Francisco i uke 41. Programmet begynner søndag 9. oktober med en sosial happening før selve det faglige programmet starter mandag 10. oktober. Det faglige programmet avsluttes med lunsj torsdag 13. oktober.

Vi kan også i år love et interessant program, og jobber med å få til besøk fra eller hos bedrifter som Genentech, UC Berkeley, Autodesk, Oracle, IBM, Saba, Adobe, Knoodle, Unisfair og selvfølgelig presentasjoner fra anerkjente foredragsholdere.

Vi legger ut program på våre medlemssider.

Dette blir garantert et høydepunkt, så merk av i kalenderen. 

Og, selvfølgelig – har dere kontakter i San Francisco området er vi veldig interessert. Ta kontakt med Veslemøy, så vi får mer input til programmet. 

 

2: REN medlemsmøter høsten 2011

Vi har satt av følgende datoer til medlemsmøter i høst:

7. september hos Statoil.
    Tema er ”nytt og kult” samt forberedelser til studieturen

16. november hos UiO.  Tema er ”Lett blanding fra UiO”

Forslag til presentasjoner og foredragsholdere er selvfølgelig ønskelig.

 

3: Nytt fra Bersin (www.bersin.com) 

Her er en oversikt over nye rapporter fra Bersin: 

  • Compressed Knowledge from getAbstract: Building a Learning Culture through Holistic, Environmental Support for On-Demand Learning
  • Bersin & Associates Learning Culture Model®
  • Measuring On-Demand Learning: Safari Books Online and the Value of Digital Libraries
  • Adapting to Budget Cuts in the Federal Sector
  • Bersin & Associates Performance Management Framework®
  • The HR Factbook 2011®: Executive Summary
  • Virtual Leadership Development: Leveraging Web-Based Tools to Drive Business Results
  • The Science of Fit: Using Psychology to Replicate High Performance
  • Total Rewards as a Strategic Talent Management Tool
  • The Performance Management Framework: Evolving Performance Management to Fit the Modern Workforce

4: Nytt og nyttig 

Learning Is the New Work av Jay Cross -  6/13/11
Educating should be done on the job, not in the classroom. Innovation requires importing into the workplace patterns of thought from foreign sources that are often detached from learning regimes.
Les hele artikkelen her: http://clomedia.com/articles/view/4350

Are Smartphones Useful For Vocabulary Learning?
Mobile devices, apps, and social media can benefit learning in many, sometimes surprising, ways. This may be nowhere more true than with users who are learning a second language. This article raises some interesting possibilities for instructional designers.

Les hele artikkelen her: http://www.learningsolutionsmag.com/articles/693/?utm_campaign=lsmag&utm_medium=email&utm_source=lsm-news

 

5: På kalenderen

17. august 2011 Conference on eLearning & IT Offshoring New Jersey / New York USA 

7. September – REN medlemsmøte

9. – 13. oktober – REN studietur til San Francisco

16. November – REN møte