Menu


Search query:  

REN Nyhetsbrev nr. 11, 2004

Innhold:
1: Medlemsmøte i juni
2: Ny rapport fra SRIC-BI Learning on Demand
3: Ny bulletin fra SRIC-BI Learning on Demand
4: Nytt og nyttig
5: På kalenderen

1: Medlemsmøte i juni

Vårt neste medlemsmøte blir som tidligere annonsert avholdt på Holmen Fjordhotell i Asker som lunch til lunch møte fra onsdag 16. juni til torsdag 17. juni. Programmet er under arbeid, men vi kan allerede nå love gode faglige presentasjoner og diskusjoner. Vi kommer til å legge inn tid til erfaringsutveksling og diskusjoner.

Tema den 16. blir kundeopplæring via e-læring.
Vi får blant annet høre Kari Opdal, som er CRM ansvarlig i DnB NOR, fortelle om hvordan de har bygget et avansert kundeoppfølgingssystem og hvordan det kan benyttes til distribusjon av tilpassede læringselementer til kunder. NRK er en av pionerene innen fjernundervisning og Svein Sandnes vil fortelle om noen prosjekter for å lage opplæringsprogrammer for publikum.

Tema den 17. blir evaluering.
Vi får blant annet høre fra Gresvig AS. De holder på å med et prosjekt for å måle effekten av opplæringsprogrammer og har gjort noen erefaringer i dette arbeidet som de kommer for å dele med oss.
Vi får også et godt foredrag fra Universitet i Oslo, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet. De har gjort flere store prosjekter med ulike former for evaluering og bruk av ulike strategier.

Programmet blir lagt ut på våre websider etterhvert som det blir klart. Påmelding gjøres til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@invanor.no.  Bestilling av hotellrom gjøres direkte mot hotellet, telefon 66 77 27 02.  Vis til Booking nr. 916, Innovasjon Norge.  Pris for dobbeltrom inkl. frokost kr. 1050.  Deltakerne betaler selv for lunch, kr. 285, og middag kr. 385.  Ved påmelding vennligst gi beskjed om dere blir med på lunsj onsdag og torsdag og middagen onsdag kveld.

2: Ny rapport fra SRIC-BI ”Learning on Demand”.

Denne rapporten: ”Learning Outsourcing: Strategic Opportunity” er en ny fyldig rapport fra SRIC-BI. Vi har tidligere berørt dette temaet i REN regi og denne rapporten bør leses av alle opplæringsledere som trenger informasjon og kunnskap for å ta de riktige beslutninger vedr. Outsourcing av opplæringstiltak.

3: Ny bulletin fra SRIC-BI ”Learning on Demand”.


Denne bulletinen for første kvartal i 2004 ser på ”Learning Implications of Social-Networking Technology and Services”. Vi har tidligere sett på fenomenet Social Nettwork Software og denne bulletinen ser på bruk av denne teknologien i et læringsperspektiv. Den grupperer ulike teknologier og gir en god oversikt over de teknologier og leverandører som operer i dette markedet.

4: Nytt og nyttig

Sakset fra Computerworld.
Norge har fått sin første professer i e-læring. Det er Morten Flate Paulsen som er utnevnt til professor i nettbasert utdanning ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole.
Les mer:

Maybe It’s Me!
Sakset fra Chief Learaning Officer Magazine
I frequently hear learning and development professionals complain that there is not enough top management support of their efforts. I must admit that I have uttered this phrase myself, but I came to the same conclusion that Pogo reached when he said, “I have found the enemy, and it is me.”
Les mer her.

Where To, The Field?
Sakset fra T+D Magazine
Traditionally, the field has been defined by job titles. McLagan suggests moving away from title-, membership-, and knowledge-based arguments and focusing instead on equating the field with its purpose: to expand and accelerate learning and performance. To accomplish that, there will be challenges.

For example, measuring the cause and effect of training is complicated based on what equation you use to get results. Recent studies show that the impact of training on performance is unclear. When you focus on learning and performance results, research shows that they are important practice areas for the field.

McLagan proposes that, because a breadth of practices creates learning and performance results, the intent to facilitate and accelerate learning and performance should define the field. She presents a map to guide decisions and actions that consists of the following: a level that focuses on interventions, a level that focuses on roles, and a level on knowledge bases.

To develop synergy in the field, industry professionals may have to give up older, narrower ways of defining “the field.” The place to start is with agreement about the wanted results: enhanced learning and performance. Training, organization development, diversity, and so forth are often means to those ends, but they are not, themselves, the field.
Les mer her.


5: På kalenderen

ASTD International Conference & Exposition
Washington, DC USA
Søndag 23. mai til Torsdag 27. mai 2004
http://www.astd.org/

Å lage e-læring selv.
Erfaringer med utvelgelse og bruk av forfatterverktøy for e-læringsproduksjon.
Sted: NHOs Lille Konferansesenter, Essendropsgate 6, Oslo.
Tid: 2. juni 2004 kl 1215-1600
Program og påmelding

SoL Sweden will offer a Core Competencies Course in the beautiful mountains of Vålådalen, Sweden, May 31-June 3, 2004. Led by Sherry Immediato, the managing director of SoL in Boston, and Christer Magnusson of SoL Sweden, the course will be conducted in English.This course conveys the essence of SoL’s mission by teaching new perspectives for individual and collective learning. It was first presented by Peter Senge in March 1992, in conjunction with the MIT Center for Organizational Learning, and has since been attended by thousands of practitioners.
Click here to see a full course brochure.

Medlemsmøte i REN i uke 35. Mer informasjon kommer senere.

Årets studietur i REN avholdes i uke 43, 18. til 20. oktober. Denne gangen skal vi besøke Boston og lære mer om e-læringsaktiviteter på østkysten. Vi holder på med et program som blant annet skal ta oss med til MIT og IBM i tillegg til vårt medlem Xhlp som har kontor rett utenfor Boston.