Menu


Search query:  

REN Nyhetsbrev nr 10, 2004

Innhold:
1.  Ny rapport fra IDC
2.  Endring i REN administrasjonen
3.  The Learner-Centric Approach to Enterprise Education
4.  Quality in e-learning
5.  På kalenderen
1: IDC rapport april 2004 – Course Management Systems in Higher Education: Customer Uses and Preferences

IDC har i denne rapporten sett på bruk av Course Management System i høyere utdanning i USA. Rapporten som ser på trender og bruk av CMS fra brukers side kan lastes ned og leses fra våre medlemssider.


2: Endringer i RENs administrasjon

Etter nesten tre års involvering i REN har prosjekt medarbeider Steinar Bell valgt å søke nye utfordringer. I løpet av denne perioden har han representert REN både i USA, Storbritannia og i Norge, men har nå valgt å avslutte sitt engasjement hos Innovasjon Norge. Steinar går nå over i en internasjonalt rettet markedsstilling hos REN medlemmet Mohive AS, og blir således å treffe i REN sammenhenger også i framtiden. De som ønsker å kontakte ham kan gjøre det på e-post: steinar.bell@mohive.com eller mobil: 99 21 02 37.

REN blir drevet videre med prosjektledelsen basert i San Francisco, representert ved prosjekt leder Trond Markussen og prosjektkoordinator Veslemøy Barnes. REN vil også trekke på ressurser ved Innovasjon Norges hovedkontor i Oslo i den grad det er nødvendig.


3: The Learner-Centric Approach to Enterprise Education

Fra siste utgave av Chief Learning Officer har vi klippet denne artikkelen som er skrevet av Evan Berglund. Det er en interesant artikkel  som har følgende introduksjon:

”Just as the product-oriented enterprise of yesterday was forced to become the market-oriented enterprise of today, to stay relevant the learning and development department of tomorrow will have to give up on today’s management-centric model in favor of a learner-centric one. And just as auto manufacturers found that being market-oriented didn’t mean putting more scantily clad girls on the hood, the forward-looking CLO will know that being learner-centric means more than installing new bells and whistles in the library.”

Hele artikkelen kan leses her.


4: Quality in e-learning

På siden til elearningeuropa.info, har vi funnet denne artikkelen og en rapport som er en evaluering og en oppsummering av prosjekter som har mottatt støtte fra Leonardo Da Vinci programmet. Rapporten, som er omfattende, konkluderer med at ny e-læringssoftware og ny e-læringsteknologi ikke er de viktigste faktorene for fremtidig suksess innen e-læring. Det viktigste vil være å skape bedre læringsprosesser.

Artikkelen og rapporten kan leses og lastes ned her.


5. På kalenderen

Kompetansepolitikk for voksne - hva er det?
First Hotel Ambassadeur, Drammen
19. - 20. april 2004
http://www.nade-nff.no/

Hvordan integrere nettbasert læring med tradisjonell opplæring?
Didac as, Akersveien 24 C, Oslo
Onsdag 28 april 2004 kl.09:00 - 12:00
www.didac.no/default.asp?show=art&artID=183

Pedagogisk koderævkrok - SCORM - en de facto standard for e-læring?
Høgskolen i Stavanger
Torsdag 29. april 2004
www.estandard.no/docs/meetings/pedrev2004_1

ASTD International Conference & Exposition
Washington, DC USA
Søndag 23. mai til Torsdag 27. mai 2004
http://www.astd.org/