Menu


Search query:  

REN nyhetsbrev nr. 3, 2010

14. juli 2010 
Innhold: 
1:        REN møte 15. september – Tema ”Rapid Learning”
2:        REN Studietur 2010 til Boston
3:        Nytt og nyttig
4:        På kalenderen
1: REN møte 15. september – Rapid Learning

På vårt første møte etter sommeren starter vi opp med å diskutere Rapid Learning. Begrepet er langt fra nytt i e-læringssammenheng, men det blir stadig aktualisert. Som et supplement til lengre godt planlagte læringsprogrammer kommer de små læringsobjektene som ”bare må ut” og helst i går. På møtet skal vi se litt på bruk og sammensetning av ulike virkemidler for å utvikle og distribuere raske og effektive læringsobjekter.

Som vanlig, har du tips til interessante temaer – ta kontakt med Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@innovationnorway.no      


2: REN studietur 2010 til Boston

Planleggingen av årets studietur til Boston er i full gang og vi kan allerede love at dette, som vanlig, blir et høydepunkt. Sett av tiden fra 10. – 14. oktober til årets høydepunkt innen e-læring.

Oppdatert program finner du på våre nettsider, vi holder det løpende oppdatert etter hvert som foredragsholdere gir sin bekreftelse. Vi kan nevne at vi har fått Jonathan Levy (en meget dyktig foredragsholder, som også holdt et innlegg for oss sist vi var i Boston) til å holde åpningsinnlegget ” A Game-Changing Corporate Strategy: Transcending the University Model with eWorking”. Info om Jonathan Levy finner du her: http://www.jonathonlevy.com/.

Vi skal besøke TV og radiostasjonen WGBH. Public media powerhouse WGBH serves New England, the nation, and the world with educational content that informs, inspires, and entertains. Les mer på www.wgbh.org

EF Corporate Language Training skal vi også besøke http://www.ef.com/corporate/ i tillegg til et besøk hos Raytheon, en leverandør av utstyr til forsvaret http://www.raytheon.com/

David Wilkins fra www.Learn.com skal holde et interessant foredrag om Social learning and Social Networking.

For påmelding til studieturen, kontakt Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@innovationnorway.no 
 

3: Nytt og nyttig

Hva med å  bruke sommeren til å lese noen interesante rapporter. Her er et lite utvalg nye rapporter fra Bersin; www.bersin.com. Husk at medlemsskap i REN gir fri tilgang til alle rapporter fra Bersin. 

  • High-Impact Learning Culture: The 40 Best Practices for Creating an Empowered Enterprisev
  • Talent Management Factbook 2010:
  • Harvard Business Publishing: Collaborative Learning Drives the Next Evolution of a Trusted Name
 
4: På kalenderen

REN medlemsmøte 15. September

REN studietur til Boston 10. – 14. oktober

August 2010

01 Annual International Conference on Computing and ICT Research (ICCIR'10) Kampala Uganda
04 2010 the International Conference of Organizational Innovation Bangkok Thailand
06 The 8th Asia TEFL International Conference Hanoi Viet Nam
20 2010 the 3rd IEEE International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE 2010) Chengdu China
Sponsord by IEEE, All accepted papers will be published by IEEE, and be included in the IEEE Xplore, and indexed by the Thomson ISI and Ei Compendex.

September 2010

10 The 2nd ASME International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2010) Singapore Singapore
All accepted papers will also be published in theconference proceeding by ASME, whichwill be indexed by ASME Digital Library, EI Compendex and Thomson ISI.

October 2010

03 2010 The 2nd International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2010) Puerto Rico USA
All accepted papers will be published by IEEE, which will be included in IEEE Xplore, and indexed by Ei Compendex, ISI Proceeding and other major indexing services.
18 TARC INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING & TEACHING 2010: Emerging Trends in Higher Education Learning and Teaching Malaysia Malaysia

November 2010

08 International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST-2010) London United Kingdom