Menu


Search query:  

REN møte onsdag 14. november 2007

Tema: Organisering og Implementering av Læring
Sted:  DnB NOR, Kirkegt. 18, Oslo
Tid:    09:00 – 15:00
Vi ønsker velkommen til et nytt medlemsmøte i REN. Tema for dette møtet er organisering og implementering av læring, og som vanlig vil vi legge opp til dialog og erfaringsutveksling rundt dette temaet.  Storebrand og Edvantage Group vil presentere en brukercase fra Storebrand. DnB NOR har store utfordringer og erfaring i problematikken med å integrere kurs fra ulike leverandører inn i et  LMS med riktig SCORM støtte og med ulike versjoner av Java. Presentasjonen vil ikke være veldig teknisk, men praktisk rettet for de som administrerer LMS og har kontakten med ulike leverandører.  Hyperlinkto vil presentere HITcomet, Telenors 150 års gave til norske skoler.

I tillegg ønsker vi å diskutere aktiviteter i nettverket fremover. REN er 10 år neste år, og med en planlagt studietur til San Francisco ønsker vi tilbakemeldinger og innvolvering i neste års aktiviteter.

Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no

PROGRAM

09.00 - 9.30    Registrering og kaffe

09.30 - 10.15  

Nyheter fra REN, oppsummering av studieturen og planer fremover v/Trond Markussen - leder av styringsgruppen i REN

10.15 - 10.30   
Pause

10.30 - 11.30  

Erfaringer og a-ha opplevelser i bruk av Java og Scorm i e-læring - for ikke-teknologer . Erfaring fra DnB NOR og Mintra v/Trond Markussen, ansvarlig for læringsportalen i DnB NOR og Chul Aamodt fra Mintra

11.30 - 13.00  
Lunch og nettverking

13.00 - 13.45  
HITcomet, Telenors 150 års gave til norske skoler.  HITcomet var et digitalt læremiddal der elevene lærte nettvett mens de jobbet med musikk og design.  Hensikten med HITcomet var å gi ungdom en underholdende og morsom opplevelse, samtidig som elevene fikk innsikt og erfaring med IKT-etiske problemstillinger og sikker bruk av moderne kommunikasjon.
Presenteres av prosjektleder Rolf Risnes i Hyperlinkto

13.45 - 14.00  
Pause

14.00 - 14.45  

E-læring i Storebrand, fra oppstart til full skala
Kjersti Myhre, opplæringskonsulent i Storebrand Livsforsikring vil redegjøre for e-læring i egen organisasjon, resultater, intern markedsføring,
e-forum og hvordan de tenker opplæring i fremtiden.
Charles Skipperstøen, pedagogisk rådgiver i EdvantageGroup vil fortelle hvordan Edvantagegroup har støttet dem i prosessene rundt e-læring i form av consulting, forfatterverktøy og LMS

14:45

Oppsummering