Menu


Search query:  

REN medlesmøte 1. februar 2006

Tid: 09.00 til 11.30
Sted: DnB NOR, Kirkegt. 18 i Oslo sentrum
Registrering og kaffe fra kl. 08.30

Temaet på dette møtet var M-Læring.
Vi så og hørte ulike erfaringer og muligheter knyttet til utvikling og distribusjon av læringsobjekter for mobile håndholdte enheter.

Møtet var lagt opp med 3 foredrag av 30 minutters varighet hver.
Etter en kort pause vil vi samle foredragsholderne til en plenumsdiskusjon hvor det blir mulighet til å stille spørsmål.

Foredragsholderne:
Thorleif Hallen fra NTNUs Multimediasenter.  NTNUs Mobile Learning Prosjekt.
De har avsluttet et prosjekt hvor de videostreamet  forelesninger for distribusjon til 3 typer mobiltelefoner.  De har evaluert prosjektet og på bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger fra studenter som deltok skal de i gang igjen med et nytt prosjekt fra høsten 2006.  Thorleif vil fortelle om de erfaringer de har gjort gjennom dette prosjektet og evalueringen i etterkant. 

Alexander Dye fra NKI.  Mobil læring – Erfaringer fra NKI Fjernundervisning  
NKI Fjernundervisning (http://www.nki.no/) har siden 2000 vært partner i 3 EU prosjekter om mobil læring og jobbet sammen med partnere fra Irland, Tyskland, Frankrike, Italia og Ungarn.  Prosjektene har hatt, og har, til hensikt å prøve ut løsninger for mobil læring i forskjellige undervisningssituasjoner.  Denne presentasjonen har hovedfokus på prosjekt 2, ”M-learning – the next generation of learning”. I dette prosjektet har vi prøvd ut løsninger for å øke fleksibiliteten for nettbasert fjernundervisning og utviklet og testet applikasjoner og programvare som utnytter muligheten til å være alltid pålogget med høy hastighet. Presentasjonen vil også gi en smakebit fra det pågående prosjektet ”Mobile Learning in Mainstream Education” som går frem til høsten 2007 og ser blant annet nærmere på bruken av mobiltelefon og sms/mms tjenester i fjernundervisning. 

Ivar Viktil fra Mintra.  Mintra har i samarbeid med Sintef avsluttet et forprosjekt om utvikling av læringsobjekter tilpasset små håndholdte enheter.  Ivar vil fortelle om erfaringer fra dette samarbeidet og hvilke muligheter de ser i gjennomføringen av prosjektet.

Erik G. Nilson, SINTEF IKT.  Brukergrensesnitt på Mobile Enheter.