Menu


Search query:  

REN medlemsmøte torsdag 18. april

Sted: Innovasjon Norge, Akersgaten
Tema for møtet er LMS (Learning Management System).

Vi har stort sett alle et forhold til våre LMS, enten det gjelder et rent LMS for studenter eller for internt bruk i bedrifter. Bakgrunnen for innføring av LMS er for de aller fleste behov for rapportering og strukturering av kurs. Undersøkelser i regi av Bersin viser at overraskende mange er misfornøyde med sitt LMS, men veldig få har planer om å bytte det ut.

Hva forventer vi av våre LMS, hvorfor har vi de og hva bruker vi de til. Hva trengte vi egentlig; en Itunes for læringsobjekter, compliance, læringsplattform……………..  Er vi fornøyde med våre valg, og hva var egentlig alternativene.Har vi tenkt på integrasjon mellom LMS og andre læringssystemer. Med tanke på at 70% av den læringen som foregår i bedriften er uformelle initativ, er det er ikke unaturlig å se på integrasjon mellom såkalt sosial software og tradisjonelle LMS. Noen begreper som eks. Talent Management har fått økt fokus og mange vil hevde at et LMS også må støtte dette, spørsmålet er hva, og bør være oppgaven til et LMS. Det er ikke et entydig svar, avhengig av organisering og eierskap til LMS, bedriftens størrelse etc vil som oftest være avgjørende ved valg av systemer. 

Vi skal bruke medlemsmøtet til å dykke ned i problemstillinger og drøfte disse.
Agenda:

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe
09.00 – 09.45 Presentasjon og diskusjon av interessante påstander i rapporter fra Bersin – er det slik hos oss også v/Trond Markussen, Leder av styringsgruppen i REN
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Mintra har lang erfaring og mange kunder som bruker deres LMS – både gjennom www.trainingportal.no og som LMS i eget hus. De vil fortelle om utfordringer i forhold til å møte kunders behov vs. standardiserte systemer, rapportering, administrasjon, og integrasjon av innhold. Vi får også høre hva de tror om integrasjon mellom LMS og andre læringssystemer
 10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 EdvantageGroup er en av Norges største leverandør av LMS tjenester og de deler sine erfaringer med oss vedr. standarder og integrasjon av innhold. De vil også dele sine erfaringer relatert til sine 10 år som leverandør av LMS tjenester og utvikling innen området, og hva de ser kommer.
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.30 Statoil har sitt hoved LMS som en integrert del av konsernets ERP system.  Vi hører deres erfaringer med et integrert system og utfordringer i forhold til at Statoil har mange kontraktører som må ta kurs og sertifiseringer. De vil også dele erfaringer i forhold til å være en stor interansjonal aktør med strenge krav til rapportering, og hvilke ekstra utfordringer dette medfører for administrasjon og drift av LMS. Ved Carsten Jopp, Statoil
13.30 – 13.45  Pause
13.45 – 14.30 Paneldebatt med deltakere fra EdvantageGroup, Mintra og Statoil. Denne seansen blir like mye en dialog mellom panelet og deltakerne, fasilitator for dialogen er Trond Markussen
14.30 – 14.45 Pause
 14.45 – 15.00 Oppsummering; hva har vi lært og hva kan gjøres bedre hos oss for å utnytte de mulighetene som våre LMS gir