Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 7. mars 2007

Tema:  Spill og Simulering
Sted: Helga Engs Hus (Pedagogisk Fakultet) på Universitet i Oslo.
Tid:   09:00 - 15:30

Denne dagen skal vi diskutere spill og simulering og hvilke muligheter det gir for læring. Spill og simulering har lenge blitt kalt "The next generation of e-learning" og vi skal se på noe av det som kommer og hva som skal til for å ta det i bruk.Vi har lenge sett simuleringer, både de store som eks. fly og båtsimulatorer, men også forholdsvis enkle for å simulere eks programvare eller ulike forbruker kalkulatorer. Det vi tror kommer mer og mer er verktøy hvor vi kan simulere og trene oppgaveløsning sammen med andre.Det er mange som har brukt spill som utgangspunkt for e-læring. Vi har sett mange produksjoner som har brukt eks. brettspill som forbilder og de har vært både gode og lærerike. Men det er også interessant å se den voldsomme interessen for "multiplayer spill" hvor mange spiller sammen over Internett. Et eksempel på et slikt spill som også har fått mye mediaoppmerksomhet er "World of Warcraft" (www.worldofwarcraft.com). Og det finnes mange lignende typer spill og for alle plattformer, både PC og spillkonsoller som Xbox, Playstation og de andre. Dette er rene underholdningsspill hvor de klarer å nærmest "lime" spillerne til skjermen og hvor vi antar at det er den "usosiale hengslete ungdommen" som tilbringer mye av sin tid. Et annet eksempel er et spill som henvender seg til en helt annen målgruppe, SecondLife (www.secondlife.com). På kort tid har det fått over 3,6 millioner "innbyggere" og det er blitt en stor møte og markedsplass. På vårt møte skal vi diskutere noen av disse fenomenene og hvilke muligheter noen av disse nye møteplassene kan gi i forhold til læring.

Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no innen fredag 2. mars.

Program
08.30 – 09.00 Registrering og kaffe
09.00 – 09.30 Velkommen og introduksjon til dagens tema.  Hva er spill og simulering til læring vs underholdning, og et raskt overblikk over markedet.
09.30 – 10.00 Visualisering i geologi - erfaringer med læringsobjekter.
Thor Thorsen, Universitetet i Oslo

10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.30 SecondLife.
Flere norske bedrifter har etablert seg i SecondLife og vi skal møte to av de. De skal ta oss med på en guidet tour i SecondLife mens de forteller om sine mål og erfaring med SecondLife og de vil gjerne diskutere hvilke muligheter de ser fremover.
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.45 Simuleringer
Mediafarm er et selskap som har lang erfaring i å utvikle læringsprogrammet og større installasjoner som eks. simulatorer hvor hensikten er å løse oppgaver sammen, og teknologien brukes som støtte. Vi har tidligere arrangert en REN visning i Minitinget for å vise en arena som Mediafarm har utviklet. På dette møtet skal de diskutere hvordan simuleringer kan brukes. Hva er en god simulator, Hva med context, dette og andre spørsmål knyttet til utvikling og bruk av simuleringer er temaer som Mediafarm jobber mye med og som de vil diskutere med oss
13.45 – 14.00 Pause
14:00 - 14:30 Trivial Corpus Pursuit:  Et kunnskapsspill for språkstudenter.
Signe O. Ebeling, Universitetet i Oslo
14.30 – 15.15 Spill
Hva sier markedet, og hva etterspør bedrifter og andre som bestiller læremateriell? Hvem er pådrivere i bruk av spill som læringsform, og hvilke effekter ser vi med bruk av spill til læring. Vi skal høre hvilke erfaringer som finnes og hvilke utviklingstrekk vi ser.
15.15 – 15.30 Oppsummering og avslutning