Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 25. april 2007

Tema:  M-læring

Vi ønsker på dette møte enda en gang å diskutere M-læring. Dette er et tema som vi har tatt opp flere ganger, og som stadig får større utbredelse etter hvert som både teknologien utvikler seg og ikke minst etter som bruksområder dukker opp.
 
På dette møtet får vi en god miks av praktiske erfaringer, muligheter og diskusjoner.

Sted: Innovasjon Norge
         Akersgt. 13, Oslo

Tid: 09.00 - 15.00

Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no

PROGRAM
08:30 - 09:00 Registrering og kaffe
09:00 - 09:30 Velkommen, og et kort overblikk over M-læring
09:30 - 10:30 Ungommens mobile kompetanse og utfordringer relatert til skolens integrasjon av dette i undervisning- og i læringspraksis
Annita Fjuk, Telenor R&I
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 12:00 Integrasjon mellom dokumentasjon, e-læring og m-læring
I oljeindustrien stilles det strenge krav til dokumentasjon og prosedyrer. Mintra har startet på arbeidet med å integrere teknisk rammeverk for dokumentasjon og prosedyrer opp mot Trainingportal.no. Ved hjelp av en slik teknologi kan en person som leser en prosedyre, ved hjelp av et museklikk få tilgang til relevante e-læringsmoduler og visualiseringer tilgjengelig i Trainingportal.no. Dette vil bidra til økt forståelse for prosedyrer. Motsatt kan en kursbruker som går gjennom et e-læringskurs i Trainingportal.no, ved hjelp av et museklikk hente opp dokumentasjon som er relevant for den modulen han befinner seg i.

I forbindelse med integrasjonen mellom Trainingportal.no og teknisk rammeverk for dokumentasjon og, har Mintra også startet arbeidet med å se på hvordan mobile enheter kan benyttes som jobb-støtte offshore.

Chul Aamodt i Mintra vil fortelle om Trainingportal.no med dagens funksjonalitet, samt hvordan vi ser for oss at morgendagens funksjonalitet vil bidra til enklere og sikrere arbeidshverdag offshore - ved hjelp av mobile enheter.
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 13:45 Camilla Bartholdy fra Courseware i København.
Courseware har gjort mye på mLæring både i Danmark og også som leverandør til Statoil.
13:45 - 14:00 Pause
14:00 - 14:45 Statoil har hatt et prosjekt som skal se på bruken av mobile enheter til læring. Vi skal se, høre og diskutere hvilke erfaringer de har fått i dette prosjektet
Mette Lene Berger, Statoil
14:45 - 15:00 Oppsummering