Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 24. november

Sted: EdvantageGroup, Bygdøy Allé 23, inngang Lambrechts gt.
Tema: Evaluering av læringsprogrammer

På dette møtet vil vi diskutere muligheter og utfordringer knyttet til evaluering. Vi har vært så heldig å få Leif Martin Hokstad fra NTNU og Tove Kristiansen fra Athenae til å fortelle om ulike metoder og erfaringer med evaluering. Begge har jobbet systematisk med faget i en årrekke og har utviklet gode metoder og praksis. Sammen dekker de et bredt fagområde og vil gi oss både gode diskusjoner om ulike metoder og en bedre forståelse av hvordan vi selv kan gjennomføre evalueringer. 

Vi vil også få presentert noen case, hvor bedrifter forteller om sine erfaringer og hvordan de gjennomfører ulike former for evaluering.

Program:


09.00 – 09.30 Velkommen, kaffe, registrering og nettverking
09.30 – 09.45 Velkommen og innledning ved Sølve Johannessen fra EdvantageGroup og Trond Markussen
09.45 – 12.00 Innlegg og workshop ved Leif Martin Hokstad fra NTNU og Tove Kristiansen fra Athenae
12.00 – 13.00  Lunch
13.00 – 13.45 Praktisk case fra EdvantageGroup
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.45 TBA


 Påmelding til Veslemøy Barnes på:  veslemoy.barnes@innovationnorway.no