Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 20. september

Dato: 20. september 2006
Tid: 09.00 - 15.00
Sted: Telenor på Fornebu, Bygg E - Telenor Expo

På dette møtet fikk vi høre om hvordan IF Forsikring driver sine opplæringsaktiviteter, hva er viktig for de med hensyn til valg av leveransemåte, hvordan er deres interne opplæringsavdeling organisert og andre spørsmål som er interesant for oss å høre mer om.

Vi fikk høre om et spennende og høyaktuellt tema som berører alle flyselskaper i verden og oss andre som flypassasjerer. Mintra og SAS Braathens har utviklet et e-læringskurs innen terrorberedskap.

To store norske selskaper, SAS Braathens og DnB NOR har begge valgt sin læringsportal. I SAS Braathens falt valget på SABA, mens DnB NOR valgte det norske SmartLearn. Vi fikk begge selskapers erfaring med valg og implementering av slike systemer, og ikke minst erfaringer med konvertering og tilpasning av allerede eksisterende kurs på ny plattform. 

Vi hadde også en diskusjon på hvilke temaer vi skal sette på agendaen fremover og hva som er viktig for medlemmer at vi jobber med. 

Program

08.30 - 09.00   Registrering og kaffe
09.00 - 09.15 Velkommen
09.15 - 10.00  Antiterror som e-læring
Som første flyselskap i Europa har SAS Braathens har lansert et omfattende e-læringskurs innen terrorberedskap for sine ansatte. SAS Braathens Security Training er også blitt tilpasset for ytterligere fem flyselskap. Kurset bygger på et EU-direktiv som krever at alle med adgangskort til en flyplass skal lære sikkerhetsprosedyrer og terrorberedskap. Bjørn Tvete-Berger, sikkerhetsdirektør i SAS Braathens og Erik Schjerven, rådgiver i Mintra, viser konkrete eksempler fra kurset og forteller om bakgrunn, erfaringer og planer for bransjesamarbeid om dette viktige og høyaktuelle temaet.
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 11.00 Kompetanseutvikling i If, Nordens ledende skadeforsikringsselskap
Nina Sagelvmo, If Forsikring
11.00 - 11.15  Pause
11.15 - 12.00  Nytt fra REN   
Styringsgruppen i REN
12.00 - 13.00  Lunch
13.00 - 13.45  Erfaring fra implementering av SABA i SAS Braathens   
Erling Magnes, SAS Braathens
13.45 - 14.00 Pause
14.00 - 14.45 Erfaring fra implementering av SmartLearn i DnB NOR
Trond Markussen, DnB NOR Bank ASA