Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 17. januar 2007


Vi ønsker velkommen til årets første REN møte 17. januar 2007'

Sted:
Vika Konferansesenter, Dronning Mauds gt. 10 i Oslo

Vi ønsker at våre medlemsmøter skal være en arena for nettverking og gode faglige diskusjoner. Vi legger derfor om formen på våre møter til å bli mer involverende og med mer tid til diskusjoner og erfaringsutveksling.

Tema på dette møtet blir testing og evaluering. Det er økende etterspørsel til opplæringsavdelinger etter kunnskap om evaluering og sertifiseringer. Det er særlig krav om effektive opplæringer hvor ikke bare kostnader eller helst besparing i kostnader for opplæringstiltak blir fokusert, men vel så mye at opplæringen er effektiv og at deltakerne sitter igjen med et godt læringsutytte. Dette henger sammen med stadig økende krav til kompetanse og dokumentasjon av ikke bare gjennomført opplæring, men at en faktisk innehar den nødvendige kompetanse.

På dette møtet vil vi få en god mulighet til å sette oss inn i problemstillinger og erfaringer knyttet til evaluering av opplæringstiltak.

Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no.


Program:

08.30 - 09.00  Registrering
09.00 - 10.15 Statoil er en bedrift hvor evaluering har fått stor oppmerksomhet. De har satt i gang et prosjekt som skal føre til at de blir bedre og tydeligere på sine opplæringstiltak. Vi får høre om bakgrunn, hvilke erfaringer de har gjort underveis, hvilke metoder de har valgt og hvordan de kjører dette prosjektet. Vi skal også jobbe praktisk i smågrupper underveis for å ta del i noen av utfordringene de har stått over. Fra Statoil kommer Arild Risebrobakken som i sin tid initierte prosjektet, Mette Lene Berger Tvedt som leder prosjektet og Tove Kristiansen og Liv Østli som Statoil bruker som eksterne innleide pådrivere.
10:15 - 10:30 Pause
10.30 - 11.45 DnB NOR er en annen stor bedrift som har et særlig fokus på evaluering. Per Gåsland, som er fagansvarlig for evaluering i DnB NOR kommer og deler hvordan DnB NOR jobber med evaluering. DnB NOR og Statoil har kjørt et felles forprosjekt som endte opp som separate interne prosjekter som har gått hver sin vei. I DnB NOR har de valgt å gjøre det utelukkende med interne krefter og Per vil fortelle om de utfordringer prosjektet har møtt og hvilke prosesser som pågår. Også han vil legge til rette for diskusjoner i smågrupper hvor han ønsker innspill tilbake til sitt arbeid.
11:45 - 12:45 Lunsj
12.45 - 14.00 Apropos Internett er en leverandør som har flere bedrifter som er opptatt av evaluering av kunnskap og sertifisering. Inger Marie Finborud vil fortelle om Avinor og deres program og rutine for sertifisering av flygeledere. Hun forteller om arbeidet med å lage et system som håndterer de krav som myndighetene setter og hvordan det har blitt tatt i mot av flygelederne. Også her vil vi legge opp til diskusjoner i smågrupper for innspill om metoder og gjennomføring.
14.00 - 14.15 Pause
14:15 - 15:00 Gjennomgang av aktuelle rapporter / skråblikk. Vi vil presentere elementer fra rapporter og artikler om temaet og diskutere i smågrupper på bakgrunn av disse
15:00 - 15:30 Oppsummering i plenum