Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 16. september 2009

Sted: Mintra, Storgata 1, Oslo
Tid: 09.00 - 15.00

Tema: Bruk av sosiale medier i et læringsperspektiv og forberedelser til årets studietur til New York.

Sosiale medier som Yammer, Twitter, Facebook........., den listen er lang, har forlengst tatt av. Vi har og tidligere tatt opp dette temaet i REN sammenheng, og jeg vet at mange av dere er storbrukere av slike tjenester.

Men, det er fortsatt en vei å gå for at det skal bli en naturlig og integrert del av organisasjoners plattform. Vi hører stadig om bedrifter som stenger sine nettverk for trafikk mot slike nettsteder, noe som kan tyde på at gevinsten ikke er åpenbar for andre enn de som allerede er inne.
På vår studietur til New York vil vi høre mange variasjoner over temaet, for dette er absolutt det "hotte" temaet innen læring. Utfordringen blir ofte å integrere det som en naturlig del av arbeidet og ikke bare installere "kjekt å ha" verktøy, eller også at alle bruker de samme verktøy.

Medlemsmøtet vil bli en kombinasjon av presentasjoner og dialoger hvor intensjonen er å gjøre alle litt klokere på muligheter og begrensninger.

Vi ønsker alle vel møtt til en lærerik og interesant dag.

Påmelding til Veslemoy Barnes, veslemoy.barnes@innovationnorway.no innen mandag 14. september.


PROGRAM

9:00
Kaffe, te og nettverking
9:30

Velkommen og introduksjon til dagen
Trond Markussen, leder av styringsgruppen i REN
10:00

På tide å ikke bare stå der, Enterprise 2.0 in the Enterprise
Preben Lybekk fra DnB NOR
Preben er analytiker i DnB NOR og har et spesielt ansvar for å holde oraganisasjonen oppdatert på nyheter, artikler, rapporter, etc. - Han har sitt eget nettsted på Intranettet og skriver ukentlige nyhetsbrev innenfor ulike kategorier. Han er også en entusiast og pådriver for å få DnB NOR til å ta i bruk sosiale medier
11:00

Workshop, hva skal til for å få en effektiv utnyttelse av sosiale medier i et læringsperspektiv
12:00
Lunch
13:00

Neste generasjons LMS – der individuell kunnskap genererer kollektiv læring, en presentasjon av utfordringer og trender i møtet mellom teknologi og menneske med tanke neste generasjons LMS
Chul Christian Aamodt, Mintra
14:00

Forberedelser til årets studietur
Med god erfaring fra tidligere år går vi igjennom programmet for studieturen, vi forbereder oss i forhold til tema og fokusområder for de enkelte bedrifter og foredragsholdere og vi forbereder spørsmål vi ønsker svar på. 
15:00
Avslutning