Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 15. september

Sted: Mintra Storgt. 1, Oslo
Tid: 08:30 - 15:00
Temaet for møtet er Rapid e-learning samt forberedelser til Studieturen.

På møtet skal vi se eksempler på rapid e-learning og diskutere temaet mer generelt. Hva er Rapid e-learning, begrensninger (hvis det er noen) og hvilke konsekvenser vil det få.  Noen påstår at Rapid e-learning er egnet for 80% av store organisasjoners e-læringsbehov, mens de resterende 20% deles mellom tradisjonell e-læring og sosiale læringsarenaer. 

Kom på møtet og delta i forhåpentligvis gode og spennende diskusjoner. 

Påmelding som vanlig til Veslemøy Barnes på: veslemoy.barnes@innovationnorway.no
 

Program:
08.30 – 09.00
Registrering, kaffe og nettverking
09.00 – 09.15

Velkommen og innledning ved Mintra og Trond Markussen, leder av styringsgruppen i REN 
09.15 – 10.00

Statoil er i gang med å lage en litt overordnet strategi for bruk av ”fasttrack”-ressurser
Carsten Jopp fra Statoil vil fortelle litt om den – og invitere til diskusjon rundt denne 
10.00 – 10.15
Pause 
10.15 – 11.00

EdvantageGroup vil presentere et case for en kunde hvor de har laget et spennende konsept for Rapid e-learning 
11.00 – 11.15
Pause 
11.15 – 12.00

Mintra har flere prosjekter der de utvikler prosedyretester.
Dette er veldig enkle kurs, basert på Powerpoint konvertert til SCORM-pakker
12.00 – 13.00
Lunch 
13.00 – 15.00

Forberedelser til Studieturen. Vi gjør oss kjent med programmet og forbereder innspill til foredragsholderne, slik at de skal tilpasse sine presentasjoner for best mulig utbytte