Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 14. april

Tema:  Spill og Læring
Sted: NITH, Galleriet, Schweigaardsgate 14, Oslo
Tid: 09.00 – 15.00

Som vi hørte på fjorårets studietur fra The NYU Games for Learning Institute (G4LI), http://g4li.nyu.edu/about.html, er det viktig å spille selv for å forstå spill, så denne dagen inviterer vi til å prøve ulike spill for så å ta en faglig diskusjon om læringsutbytte i de ulike spillsjangere.

Vi har vært så heldige og fått et samarbeid med Norges Informasjonteknologiske Høgskole, NITH, om dette medlemsmøtet. Vi er invitert ned til deres Battlestation på Galleriet i Oslo for å ha muligheten til å teste ut ulike spill og plattformer.Av tilgjengelig utstyr på Battlestation er 5 stasjoner med spillkontrollere, både Xbox 360, Playstation 3 og Nintendo Wii. I tillegg setter vi opp noen PCer for å teste PC spill.

Vi skal ikke bare spille, men også ha faglige innlegg og diskusjoner knyttet til spill og læring. Det er mange interesante aspekter og koblinger, blant annet er det arbeidsgivere som søker nye medarbeidere som har god kompetanse med å bygge og lede virtuelle team i ulike spillverdener som eks. World of Warcraft. Er det å spille bare tidsfordriv eller kan de kompetanser de utvikler i slike spill også overføres til ”real life”. Etter en hektisk dag hvor vi virkelig legger til rette for å prøve flere spill i ulike sjangere er vi kanskje blitt litt klokere, vi har i hvert fall fått muligheten.

Til å holde foredrag og til å lose oss gjennom dagen har vi fått med:
Trude Westby fra NITH som er Kommandør på Battlestation.
Faltin Karlsen fra NITH. Han har blant annet forsket på sosialisering i online-spill, vold og avhengighet, hvorfor spillkultur og hva spill betyr i folks liv. 
Knut Augedal fra UiO. Han har blant annet skrevet en oppgave om å se om et ikke-proprietært online-spill er egnet i undervisningsøyemed. Poenget var å benytte et spill laget for underholdningsøyemed, dvs. et slikt folk kjøper for å spille på fritida.

Han vil også snakke om spillet World of Warcraft, et spill som ofte er nevnt i nyheter og som er nesten blitt synomymt med spilleavhengighet.

- hva er det?
- hvem spiller?
- hvorfor er det så populært?
- er det farlig?
- hva kan man lære av det?

(hvilke egenskaper dyrkes frem gjennom fritidsspilling, egenskaper som også kan være nyttige i andre sammenhenger)

Petter Engelstad fra Spesifique. De har utviklet et eget bord som de benytter til spill. Deres spill blir brukt i bedrifter til blant annet utvikling av visjon og verdier, strategi og forretningsplaner. Han vil fortelle om erfaring med de spillene og det vil bli mulighet til å teste ut deres spillbord. Spillet og bordet er blant annet benyttet i Statoil. 

Program

08.30 – 09.00 Kaffe/te og nettverking
09.00 – 09.10 Velkommen ved Trond Markussen, leder av styringsgruppen i REN
09.00 – 09.45 Sosialisering i online spill, Faltin Karlsen fra NITH
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Er spill beregnet for underholdning egnet i undevisningsøyemed og refleksjoner rundt spillet World of Warcraft, Knut Augedal, UiO
10.45 – 12.00 Spill selv
12.00 - 13.00 Lunch og spill selv
13.00 – 13.45 Foredrag ved Petter Engelstad fra Spesifique
13.45 – 14.30 Spill selv
14.30 – 15.00 Faglig oppsummering / avslutning