Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 13. februar

Sted: Innovasjon Norge, Akersgt. , Oslo
Tema:  "Egenproduksjon av e-læring"
Det vi ønsker å diskutere er problemstillinger knyttet til:

            Hvilke typer programmer egner seg å produsere selv
            Hvilke typer programmer egner seg å kjøpe
            Hvordan velge mellom hva en skal lage selv eller
            kjøpe ferdig
            Hele verdikjeden i produksjonen (fra ide til produksjon til
            implementering)

Vi får høre foredragsholdere som benytter ulike typer produksjonsverktøy og som vil vise noen demoer av det de har laget.

Vi vil avslutte med en paneldiskusjon med deltakere som representerer både egen produksjon og "skreddersøm"

Påmelding til veslemoy.barnes@innovationnorway.no.PROGRAM08.30 – 09.00
Registrering og kaffe
09.00 – 09.15
Velkommen og introduksjon v/ Trond Markussen, leder av Styringsgruppen i REN 
09.15 – 10.00
Erfaring fra ICA, ved Anette Bordewick, Opplæringssjef, ICA
10.00 – 10.15
Pause
10.15 – 11.00
Erfaring fra NAV, ved Jørn Hauge
11.00 – 11.15
Pause
11.15 - 12.00 Erfaring fra bedrift som produserer egne e-læringsprogrammer
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 13.45 Erfaringer fra IF, ved Nina Sagelvmo, Utviklingsansvarlig
13.45 – 14.00
Pause
14.00 – 14.45 Erfaring fra bedrift som produserer egne e-læringsprogrammer
14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 16.00
Paneldiskusjon med deltakere fra Mintra, Datango, Mohive og Edvantage Group