Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 12. september 2007

Tema: Lederopplæring
Sted: DnBNOR, Kirkegt. 18, Oslo
Tid: 09:00 - 15:30
 
Velkommen til medlemsmøte i REN.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til høstens første medlemsmøte onsdag 12. september i lokalene til DnB NOR i Kirkegaten 18, Oslo. Dette møte blir todelt. 

Vi skal både diskutere lederutvikling og lederopplæring samt forberede høstens studietur.

Lederutvikling er et område det ikke er vanlig å tenke på bruk av e-læring. På dette møtet vil vi diskutere ulike former for e-læring, både som samhandlingsverktøy og hvordan det kan brukes i tillegg til mer tradisjonelle former for lederutvikling. Vi vil høre hvilke erfaringer ulike aktører har innen dette område.

Jotun legger mye vekt på lederutvikling. De har et stort program og med produksjon i en rekke land og verdensdeler kan det være en krevende oppgave. Vi får høre hvordan de arbeider og hvilke løsninger de har erfaring med.

Edvantage Group har mange av de store Norske internasjonale bedrifter på sin kundeliste. Sammen med dem legger vi opp til en bred diskusjon rundt temaet nettbasert lederutvikling. Vi får høre hvilke erfaringer de har gjort gjennom flere år i markedet og hva deres kunder etterspør.

AFF er en av de største aktørene i Norge innen ledelse- og organisasjonsutvikling. AFF er en del av Norges Handels Høyskole, og med sitt Leadership Network og Solstrand programmer en anerkjent institusjon innen lederutvikling.

Som tilbakemelding etter våre tidligere studieturer er det spesielt et punkt som går igjen, muligheten for å påvirke foredragsholderne i forkant. Hva ønsker vi spesielt at de snakker om og hvilke spørsmål ønsker vi at de skal besvare? I forkant av årets studietur ønsker vi å imøtekomme dette ønske, vi legger opp til en workshop hvor vi ved å bruke PC baserte samhandlingsverktøy og arbeid i grupper jobber oss gjennom programmet. Målet er å oversende noen spørsmål og områder av spesiell interesse til foredragsholderne i forkant av studieturen, slik at de får muligheter til å legge opp sine presentasjoner mest mulig rettet mot våre ønsker.

Påmelding til veslemoy.barnes@invanor.no

09:00 - 09:30 Registrering og kaffe
09:30 - 09:45 Velkommen
09:45 - 10:30 Lederutvikling i Jotun v/Pål Egeland, ansvarlig for lederutvikling i Jotun

10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 12:15 Edvantage Group v/Sølve Johannessen

12:45 - 12:30 Pause
12:30 - 13:15 AFF v/Joakim Slørstad

13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:30 Workshop hvor vi presenterer programmet for studieturen, vi formulerer spørsmål og områder av spesiell interesse som vi ønsker at foredragsholderne skal belyse.

15:30 - Oppsummering og avslutning