Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 11. november

Vi ønsker velkommen til årets siste medlemsmøte.
 
"Hva skjer i 2010"

På studieturen diskuterte vi aktuelle temaer og ble enige om at vi ønsker å bli bedre kjent med hverandres planer for neste år. Vi så muligheter for samarbeid innen flere områder og ønsket derfor å benytte årets siste medlemsmøte til å bli bedre kjent. Vi tar et forholdsvis enkelt oppsett, alle holder et kort innlegg og presenterer sin virksomhet og hvilke planer de har for 2010. Vi setter av god tid til nettverking og mulighet for å diskutere felles interesser.

Statoil er vertskap for møtet, og adressen er Drammensveien 264, Vækerø.

Vi starter med kaffe og registrering fra kl. 09.00, møtestart kl 09.30 og vi avslutter kl 15.00

Vi kommer tilbake med detaljert program når vi får en tilbakemelding om hvem som kommer.

Påmelding til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@innovationnorway.no

Presentasjoner fra møtet.
Universitetet i Oslo, Gry Anita Hemsing
Avinor, Terje Eikevold
SPAMA, Siri Kårhus
Innovasjon Norge, Tom Falk Hald